menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu – Viện kiểm sát cùng các cơ quan tư pháp góp phần tích cực vào việc thực hiện phát triển KTXH, đảm bảo ANQP 6 tháng đầu năm của quận.
Đăng ngày 07-07-2020 03:43

Trong 02 ngày, 02 và 03 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa IV, nhiệm kỳ (2016 - 2021) nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND và các ban của HĐND quận; báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của UBND quận về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 của HĐND quận; báo cáo của UBMTTQVN quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền, giám sát đại biểu dân cử 6 tháng đầu năm và ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Tòa án và Chi Cục thi hành án dân sự quận.

Quang cảnh kỳ họp

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và các ngành hữu quan trên địa bàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Riêng đối với các cơ quan tư pháp địa phương, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận cũng như ý kiến phát biểu trực tiếp của đại biểu tại hội trường cũng đánh giá cao trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi pháp pháp luật. Đặc biệt, Viện kiểm sát quận cũng đã linh hoạt triển khai ý kiến kết luận số 309/TB-QU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ quận ủy Liên Chiểu trong việc triển khai ký kết Quy chế 01/2020 về việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn, từng bước đưa công tác phối hợp trên lĩnh vực này đi vào thực chất và phát huy hiệu quả, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Lê Đường – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận cũng đã có ý kiến phát biểu làm rõ một số những vấn đề mà cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân quận quan tâm liên quan đến lĩnh vực tư pháp, giúp Thường trực Hội đồng cũng như các vị đại biểu có thêm thông tin phản hồi với cử tri khi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

Đ/c Viện trưởng VKS quận phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Kết thúc kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận đã thông qua các Nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự hội đồng và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Lê Đường – VKSND quận Liên Chiểu