menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an quận
Đăng ngày 01-03-2021 07:06

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 01/02/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý I năm 2021 tại Nhà tạm giữ Công an quận Liên Chiểu.

Được sự phân công của Viện trưởng, ngày 26/02/2021, đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Văn Giang - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ.

Sau khi nghe Lãnh đạo Nhà tạm giữ báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác giam, giữ, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ. Đoàn kiểm sát tiến hành nghiên cứu toàn bộ sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật và những nơi khác có liên quan; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại Nhà tạm giữ.

Qua kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ Công an quận Liên Chiểu đã thực hiện tốt công tác giam giữ và xây dựng hồ sơ tạm giữ, tạm giam đảm bảo theo quy định; không để xảy ra trường hợp quá hạn; đảm bảo việc giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam; chế độ ăn mặc, chăm sóc y tế,… theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, tuy tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp nhưng Nhà tạm giữ đã phối hợp với Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả các can phạm nhân và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm sát đơn vị cũng đã phát hiện Nhà tạm giữ vẫn còn vi phạm một số quy định trong quá trình vận hành công năng của Nhà tạm giữ. Do đó, đồng chí trưởng đoàn kiểm sát đã nêu rõ những mặt tồn tại này của nhà tạm giữ và yêu cầu khắc phục trong thời gian đến.

Hình ảnh tại buổi kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ - Công an quận Liên Chiểu

Thu Hiền – VKS Liên Chiểu