menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ tạm giam quý I năm 2023 tại Nhà tạm giữ công an quận Sơn Trà
Đăng ngày 17-03-2023 11:43

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, ngày 27/02/2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà Quý I theo Quyết định số 14/QĐ-VKS ngày 22/02/2023 của Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà

Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Thái Hồng Sơn – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ tạm giữ, tạm giam, đồng thời trực tiếp kiểm sát từng buồng giam, giữ, kiểm danh, kiểm diện để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm.

Hình ảnh: Đồng chí Thái Hồng Sơn – trưởng đoàn công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Theo kế hoạch, thời gian kiểm sát là 02 ngày kể từ ngày 27/02/2023 đến 28/02/2023. Sau khi kết thúc việc kiểm sát, Đoàn kiểm sát sẽ dự thảo và ban hành kết luận, kiến nghị (nếu có) đối với Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà.

                                                 Minh Tâm – VKSND quận Sơn Trà