menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu: kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận
Đăng ngày 23-03-2023 03:27

Sáng ngày 21/3/2023, tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, Hội đồng tiêu hủy vật chứng tổ chức tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự theo Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát theo quy định.

 Hội đồng tiêu hủy vật chứng

Tại buổi tiêu hủy, Kiểm sát viên và thành viên Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra, đối chiếu cụ thể từng tang, tài vật theo đúng quyết định của Bản án đã có hiệu lực pháp luật, kiểm sát chặt chẽ quá trình tiêu hủy các vật chứng của Hội đồng tiêu hủy vật chứng bằng các hình thức tương ứng như đập vỡ, bẻ cong, đốt cháy, đổ vào nước hòa tan,… để các vật chứng không còn chức năng sử dụng.

 Tang vật trong các vụ án trước khi tiêu hủy.

Căn cứ quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Điều 33 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, việc tiêu hủy các tang tài vật trong các vụ án hình sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu đã diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định./.

Thanh Vân  – Viện KSND quận Hải Châu