menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn quận Thanh Khê
Đăng ngày 29-03-2023 07:43

Vào các ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Thanh Khê đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại 05 phường trên địa bàn quận gồm: Thanh Khê Đông, An Khê, Xuân Hà, Vĩnh Trung và Hòa Khê. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê và đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Thanh Khê cũng cử đại diện tham gia Đoàn kiểm sát.

Qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy các đơn vị được kiểm tra đã quản lý tốt các đối tượng được giao giám sát, giáo dục, theo đó, đã mở sổ thụ lý theo dõi cụ thể, đầy đủ các trường hợp người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác; các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện do Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Thanh Khê giao về cho địa phương quản lý. Hồ sơ, sổ sách quản lý bị án ghi chép rõ ràng, đầy đủ các nội dung theo quy định; phân công cán bộ theo dõi, quản lý trực tiếp các bị án; các bị án đều có bản tự nhận xét về quá trình chấp hành án của mình và có nhận xét của người phân công giám sát, giáo dục cũng như của Ủy ban nhân dân xã, phường định kỳ theo quy định. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong quá trình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự của UBND phường và cơ quan tham mưu (Công an phường); đồng thời, trao đổi, hướng dẫn những quy định của pháp luật về thi hành án hình sự để địa phương vận dụng trong thời gian đến. Đại diện lãnh đạo UBND phường nghiêm túc tiếp thu ý kiến và sẽ sớm khắc phục các vi phạm.

 

Trên cơ sở kết quả kiểm sát trực tiếp, Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê sẽ ban hành Kết luận, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục thi hành án hình sự tại các UBND phường trên địa bàn quận./.

Ngô Mạnh Lân - VKSND Q. Thanh Khê