menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu: Thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ, trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa vụ án dân sự
Đăng ngày 29-03-2023 08:16

Sáng ngày 27/3/2023, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Tăng Nam và bị đơn bà Nguyễn Thị Sáu.

Phiên tòa số hóa hồ sơ trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa

Đây là vụ án dân sự sơ thẩm phức tạp, có nhiều quan hệ tranh chấp và nhiều người tham gia tố tụng với tư cách tố tụng khác nhau (như nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan). Kiểm sát viên đã lựa chọn vụ án phù hợp với các tiêu chí của phiên tòa rút kinh nghiệm được quy định tại hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nội dung vụ án cụ thể như sau: Ông Nguyễn Tăng Thắng (mất năm 2005) và bà Huỳnh Thị Thăng (mất năm 2015) sinh thời có 06 người con gồm: Ông Nguyễn Tăng Nam, bà Nguyễn Thị Bổn, bà Nguyễn Thị Sáu, bà Nguyễn Thị Thanh Tân, ông Nguyễn Tăng Mạnh, bà Nguyễn Thị Hoàng Mai. Trong đó, ông Mạnh, bà Mai biệt tích nhiều năm nay không xác định đang ở đâu, làm gì. Ông Thắng, bà Thăng để lại di sản thừa kế là là nhà và đất tại thửa đất số 405, tờ bản đồ số 09 tại địa chỉ H79/02 - K338 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (nay là K338/81A Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Toàn cảnh phiên tòa

Sau khi cha mẹ chết, ông Nguyễn Tăng Nam là người trực tiếp quản lý nhà và đất này cho đến nay, hiện nay giữa các anh chị em ông chưa thống nhất với nhau được việc phân chia di sản thừa kế vì chưa nắm được giá trị di sản là bao nhiêu và có 02 đồng thừa kế là ông Nguyễn Tăng Mạnh và bà Nguyễn Thị Hoàng Mai đã đi biệt tích nhiều năm nay. Việc kê khai di sản thừa kế gặp khó khăn. Để đảm bảo quyền của các đồng thừa kế và thuận lợi cho việc làm thủ tục đăng ký sở hữu nhà đất do cha mẹ để lại mục đích là làm nơi thờ tự ông bà sau này. Ông Nam đề nghị Tòa án giải quyết phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên được phân công kiểm sát giải quyết vụ án đã chuẩn bị tốt những nội dung cần thiết trước khi tham gia phiên tòa theo đúng quy chế nghiệp vụ; đặt ra những câu hỏi đối với các bên đương sự để làm sáng rõ nội dung vụ án, từ đó đề nghị Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự thủ tục tại phiên tòa sơ thẩm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Sau khi phần tích các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Kiểm sát viên căn cứ các Điều 612, 623, 649, 650, 651, 660 Bộ luật dân sự đề nghị Hội đồng xét xử cần chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Tăng Nam, chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa rút kinh nghiệm được số hóa hồ sơ, báo cáo bằng sơ đồ tư duy, trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa được xem là hình thức tự đào tạo hiệu quả, qua đó các công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự đã học hỏi, nâng cao được trình độ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ./.

Hà Thị Thu Hiếu - VKSND quận Hải Châu