menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát và ban hành Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự
Đăng ngày 26-09-2020 22:59

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2020, sáng ngày 24/9/2020, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát số 06/KL-VKS ngày 24/9/2020 và ban hành Kiến nghị số 07/KN-VKS ngày 24/9/2020 yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu.

Tại buổi công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát, về phía Viện KSND quận Hải Châu có đồng chí Nguyễn Phước Toán – Viện trưởng; đồng chí Lê Viết Sĩ – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu trong đoàn kiểm sát; về phía Chi cục Thi hành án dân sự quận có đồng chí Huỳnh Quang Thành – Chi cục trưởng, cùng các đồng chí Chấp hành viên, Thư ký, cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu.

Toàn cảnh buổi công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp

Đồng chí Lê Viết Sĩ – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn đại diện đoàn trực tiếp kiểm sát công bố Kết luận số 06/KL-VKS ngày 24/9/2020 và Kiến nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu yêu cầu khắc phục một số vi phạm trong công tác thi hành án dân sự.

Đoàn kiểm sát trực tiếp

Đồng chí Nguyễn Phước Toán phát biểu ý kiến chỉ đạo, đánh giá những việc đã làm được, cũng như những thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu trong thời gian qua.

Đồng chí Huỳnh Quang Thành – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu thay mặt toàn thể cơ quan Thi hành án phát biểu ý kiến nghiêm túc tiếp thu những ý kiến nhận xét, đánh giá như Kết luận đã nêu, đồng thời khẳng định quyết tâm sớm đề ra những biện pháp khắc phục đầy đủ những thiếu sót, vi phạm nhằm nâng cao chất lượng công tác Thi hành án dân sự trong thời gian tới.

Thùy Dương – VKSND Hải Châu