menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Đánh giá, phân loại chất lượng công chức, người lao động năm 2020
Đăng ngày 30-11-2020 09:39

Chiều ngày 26/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tổ chức họp đánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2020.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cùng toàn thể 17 công chức, người lao động của đơn vị.

Cuộc họp diễn ra trên tinh thần dân chủ, việc đánh giá, nhận xét toàn diện, khách quan và mang tính xây dựng. Toàn thể công chức, người lao động đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn về những ưu, khuyết điểm của từng đồng chí về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả chức trách nhiệm vụ được giao, riêng các đồng chí Lãnh đạo đơn vị còn đánh giá, nhận xét về về năng lực lãnh đạo, quản lý, khả năng tập hợp, đoàn kết công chức và người lao động, nêu lên các mặt được và chưa được trong công tác chỉ đạo điều hành. 

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó Viện trường Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng chỉ đạo và đánh giá cuộc họp đạt chất lượng khi có rất nhiều ý kiến thẳng thắn được các cán bộ Kiểm sát viên, kiểm tra viên góp ý đối với công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện VKSND Q.Ngũ Hành Sơn và yêu cầu đơn vị Ngũ Hành Sơn phải thực hiện việc nhận xét đánh giá công chức và người lao động phải bám sát các nội dung của Quy chế đánh giá, phân loại trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019, Hướng dẫn 30/HD-VKSTC ngày 23/10/2020  của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Hướng dẫn 311/HD-VKS ngày 11/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng. Qua đây, đồng chí Nguyễn Hoài Nam cũng đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương kết quả công tác năm 2020 của đơn vị, đồng thời chỉ đạo Lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, quyết đoán hơn trong công tác chỉ đạo điều hành với một tinh thần luôn thận trọng. Toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị phải luôn giữ gìn sự đoàn kết và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Viện trưởng VKSND Q.Ngũ Hành Sơn đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Phó Viện trưởng, đơn vị sẽ khắc phục các hạn chế, thiếu sót và phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đề ra trong các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Thúy Liên - VKSND Q. Ngũ Hành Sơn