menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng: Kết quả xét, đề nghị thi đua, khen thưởng năm 2020
Đăng ngày 04-12-2020 01:55

Chiều ngày 03/12/2020, Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND thành phố Đà Nẵng họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến- Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng là Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Thanh tra và các Trưởng các đơn vị cấp Phòng.

 

Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua báo cáo tiêu chuẩn xét thi đua các tập thể, cá nhân thuộc hai cấp kiểm sát thành phố Đà Nẵng, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng đã thảo luận và biểu quyết thống nhất đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố như sau:

  1. Công nhận danh hiệu thi đua: " Tập thể hoàn thành xuất sắc" cho 05 tập thể:
  • VKSND quận Hải Châu;
  • VKSND quận Ngũ Hành Sơn;
  • Phòng 2;
  • Phòng 9;
  • Văn phòng tổng hợp

Trong đó đề nghị VKSND tối cao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối cho VKSND quận Hải Châu, Phòng 2.

     2. Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 24 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020. Trong đó đề nghị VKSND tối cao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho đồng chí Trần Nhã Minh Hoàng, Văn phòng tổng hợp- do có thành tích 03 năm liên tục đạt danh hiệu: “Chiến sỹ Thi đua cơ sở” ( Năm 2018,2019,2020).

      3. Đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 16 cá nhân đoạt thành tích 02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2019,2020).

                                                                         TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ ĐUA CƠ SỞ

        Điều 15, Quy chế thi đua, khen thưởng của VKSND thành phố Đà Nẵng quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” như sau:

“1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng hằng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

b) Có sáng kiến để tăng hiệu quả công tác được VKSND thành phố công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, đề án, chuyên đề đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, đơn vị hoặc đã được ngành Kiểm sát nhân dân tặng bằng khen, giấy khen do có thành tích xuất sắc đột xuất trong năm công tác.

c) Hoàn thành chỉ tiêu viết tin, bài cho Ban biên tập trang thông tin điện tử của VKSND thành phố hoặc có 01 bài viết cho báo, tạp chí của Ngành, của Trung ương hoặc của địa phương; Hoàn thành tốt việc lập hồ sơ lưu trữ theo quy định của pháp luật, của Ngành.

2. Khi xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ngoài những tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này, các đơn vị thuộc quyền lãnh đạo phải đạt danh hiệu thi đua từ “Tập thể lao động xuất sắc” trở lên.

3. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tối đa không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Số lượng lãnh đạo mỗi cấp được xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không quá 50% tổng số lãnh đạo cấp mình.”

                                                                                                                                                     Văn Hưng- VPTH