menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Những quy định mới về quan hệ phối hợp thực hiện trình tự thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù
Đăng ngày 20-10-2021 10:20

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Liên ngành  Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - TANDTC – VKSNDTC  ban hành Thông tư liên tịch số 01 quy định quan hệ phối hợp trong thực hiện một số quy định của Luật Thi hành án hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, đề nghị, quyết định và thi hành quyết định hoãn, miễn chấp hành án phạt tù cho người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, người bị kết án phạt tù chưa chấp hành án phạt tù, đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021.

Việc ban hành Thông tư số 01/2021 nhằm giải quyết một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù , đồng thời quy định chi tiết, cụ thể  nhiều nội dung quan trọng. Trong bài viết này chúng tôi xin nêu một số nội dung quan trọng  như sau:

Thứ nhất. Thông tư 01/2021 quy định cụ thể chi tiết các trường hợp được xem xét hoãn chấp hành án phạt tù đó là:  Đối với người bị kết án phạt tù bị bệnh nặng tới mức không thể chấp hành án phạt tù và nếu phải chấp hành án phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ phải có kết luận của Hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao bệnh án, kết luận của bệnh viện cấp tỉnh hoặc cấp quân khu trở lên hoặc có kết luận của tổ chức pháp y công lập về tình trạng bệnh tật của người bị kết án phạt tù. Người bị bệnh nặng là người mắc một trong các bệnh hiểm nghèo như: Ưng thư giai đoạn cuối, lao nặng kháng thuốc, xơ gan cổ chướng, suy tim độ III trở lên, suy thận độ IV trở lên hoặc mắc bệnh khác dẫn đến không có khả năng tự phục vụ bản thân, tiên lượng xấu, nguy cơ từ vong cao;  Đối vói người bị kết án phạt tù bị nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn lâm sàng IV thì phải có kết quả xét nghiệm bị nhiễm HIV theo quy định của Bộ Y tế và bản sao bệnh án hoặc kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền khẳng định đã 3 chuyển giai đoạn lâm sàng IV, đang có nhiễm trùng cơ hội và tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao;  Đối với người bị kết án phạt tù là phụ nữ có thai phải có kết luận của bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên về việc người bị kết án có thai; Đối với người bị kết án phạt tù là phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi phải có bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con dưới 36 tháng tuổi và có xác nhận của ủ y ban nhân dân cấp xã nơi người bị kết án phạt tù đang cư trú về việc họ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;  Đối với người bị kết án phạt tù được đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù vì lý do là lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành án phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt thì phải có bản tường trình ghi rõ hoàn cảnh khó khăn, công việc, mức thu nhập, nơi làm việc và có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú;  Đối với người bị kết án phạt tù được đề nghị hoãn chấp hành án do nhu cầu công vụ thì phải có văn bản hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc trưng dụng người bị kết án phạt tù cần phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thế.

Thứ hai. Thông tư 01/2021 nêu rõ các trường hợp hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù như: Người được hoãn chấp hành án phạt tù không cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật hoặc thực hiện hành vi phạm tội mới, bỏ trôn hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xâu đên an ninh, trật tự, an toàn xã hội;  Người được hoãn chấp hành án phạt tù có kết quả giám định xác định họ măc bệnh tâm thân, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi;  Người được hoãn chấp hành án phạt tù có kết quả giám định xác định họ đã hồi phục sức khỏe và đã bị đưa đến nơi chấp hành án phạt tù;  Người được hoãn chấp hành án phạt tù có đơn tự nguyện xin chấp hành án phạt tù.

Thứ ba. Thông tư 01/2021 ban hành các biểu mẫu cụ thể để thực hiện thống nhất trong quá trình thực hiện quy trình hoãn chấp hành án phạt tù. Đó là các biểu mẫu:  Đơn xin hoãn, miễn chấp hành án phạt tù (Mầu số 01);  Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù (Mẫu số 02); Quyết định hủy Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù (Mẫu số 03); Quyết định hủy Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (Mẫu số 04); Quyết định mở phiên họp xem xét miễn chấp hành án phạt tù (Mẫu số 05); Quyết định về việc xét miễn chấp hành án phạt tù (Mẫu số 06).

Việc ban hành Thông tư Liên tịch số 01/2021 đã giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc phối hợp  trong thực hiện một số quy định của Luật Thi hành án hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, đề nghị, quyết định và thi hành quyết định hoãn, miễn chấp hành án phạt tù cho người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, người bị kết án phạt tù chưa chấp hành án phạt tù, đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.   Việc nghiên cứu  kỹ lưỡng sẽ giúp cho công tác kiểm sát việc thi hành án đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và các quy định về thi hành án hình sự, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật và chính sách nhân đạo của Nhà nước  trong thi hành án hình sự.

Phạm Văn Dũng, Phòng 8