menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ: Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các phường
Đăng ngày 11-05-2022 08:27

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 và các Quyết định trc tiếp kim sát công tác thi hành án hình sự, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ do đồng chí Võ Văn Xử, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã chủ trì, phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cẩm Lệ và Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) Công an quận Cẩm Lệ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân (UBND) các phường trên địa bàn.

 Lãnh đạo UBND phường Hòa An báo cáo tình hình công tác thi hành án hình sự

Đoàn tiến hành kiểm sát 03/06 UBND phường trên địa bàn quận với mục đích, yêu cầu là kiểm sát tình hình chấp hành pháp luật của UBND phường đối với công tác thi hành án hình sự; về việc tiếp nhận hồ sơ; về công tác quản lý, giám sát, giáo dục; về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các phường báo cáo bằng văn bản về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, các trường hợp hoãn thi hành án phạt tù, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân báo cáo tình hình công tác thi hành án hình sự

Kết quả, qua trực tiếp kiểm sát tại các phường, nhìn chung đã thực hiện đầy đủ các các quy định của Luật thi hành án hình sự, từ việc tiếp nhận, quản lý, phân công người giám sát giáo dục người chấp hành án.. Lực lượng Công an phường đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND phường trong hoạt động thi hành án hình sự. Sau khi tiếp nhận các hồ sơ thi hành án hình sự, cán bộ theo dõi đã tiến hành thụ lý, lưu giữ đầy đủ hồ sơ của người chấp hành án; kịp thời triệu tập người chấp án và ra quyết định phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành án theo đúng thời gian quy định và bàn giao cho Công an phường tham mưu, tổ chức thực hiện; Hồ sơ người chấp hành thời gian thử thách của án treo và người có quyết định hoãn chấp hành án phạt tù được cập nhật đầy đủ các tài liệu, có thể hiện sự theo dõi quản lý bằng việc nhận xét định kỳ hằng quý của người phân công giám sát, giáo dục theo quy định; Trước khi hết thời gian thử thách 03 ngày, UBND phường đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho Cơ quan THAHS Công an quận Cẩm Lệ để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong theo quy định.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát vẫn phát hiện một số vi phạm, tồn tại như một số phường còn áp dụng biểu mẫu cũ; hồ sơ thi hành án còn thiếu một số tài liệu có liên quan; việc nhận xét định kỳ hàng tháng còn chưa được khách quan theo quá trình chấp hành của bị án trên thực tế. Đoàn kiểm sát đã nhắc nhở và yêu cầu khắc phục, tiến hành lập biên bản, tổng hợp những thiếu sót đã nêu để ban hành kết luận kiểm sát./.

                                                                                                       Khánh Linh- Viện KSND quận Cẩm Lệ