menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thăm, làm việc với Thường trực Quận ủy, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 04-07-2022 10:46

Chiều ngày 30/6/2022, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng  thăm làm việc với  Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Trường phòng Tổ chức cán bộ và đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Chánh Văn phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng làm việc với Thường trực Quận uỷ Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ; đồng chí Phùng Văn Cưng - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ và đồng chí Nguyễn Hoà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn Thường trực Quận uỷ Ngũ Hành Sơn và Uỷ ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã báo cáo, trình chiếu bằng hình ảnh qua video clip về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2022. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thực chất, hiệu quả, đơn vị đã nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động công tác của đơn vị.

Trên cơ sở ý kiến giải đáp, hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Trường phòng Tổ chức cán bộ và đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Chánh Văn phòng, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã biểu dương những kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2022 và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị. Đồng thời, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tình thần đoàn kết, tinh thần tập thể và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; mạnh dạn sáng tạo trong công việc nhưng đảm bảo tính thực chất, hiệu quả nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho cả năm 2022.

Thay mặt Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng đã phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; ý kiến hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Trường phòng Tổ chức cán bộ và đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Chánh Văn phòng và hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác của đơn vị đã đề ra trong năm 2022.

Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn