menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG
Đăng ngày 17-01-2012 11:43
Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang được thành lập từ năm 1976 trực thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến năm 1997, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được chia tách địa giới hành chính thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Trong đó, VKSND huyện Hòa Vang trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng. Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển đơn vị luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các thành tích đơn vị đã đạt được: nhiều năm liền được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2006 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba.

 

 

 

1. Giới thiệu chung

 

Huyện Hòa Vang là huyện ngoại thành của thành phố Đà Nẵng, phía tây bắc tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế; phía đông giáp quận Liên Chiểu, quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ; phía tây nam giáp tỉnh Quảng Nam. Huyện Hòa Vang có diện tích là 737,48 km2, chiếm 58,74% diện tích toàn thành phố, dân số : 155.287 người; đơn vị hành chính bao gồm 11 xã. Nói đến Hòa Vang là nói đến những địa danh nổi tiếng trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước thì đây cũng là nơi có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và thơ mộng như khu du lịch sinh thái rừng Bà Nà, Suối Mơ, hồ thủy lợi Hòa Trung, hồ thủy lợi Đồng Nghệ…

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang được thành lập từ năm 1976 trực thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến năm 1997, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được chia tách địa giới hành chính thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Trong đó, VKSND huyện Hòa Vang trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng. Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển đơn vị luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các thành tích đơn vị đã đạt được: nhiều năm liền được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2006 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang hiện nay có 14 đồng chí (Kiểm sát viên sơ cấp: 04 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí; Chuyên viên: 07 đồng chí; Cán bộ, nhân viên: 02 đồng chí).

Viện trưởng: đồng chí Ngô Thọ Nam;

Phó Viện trưởng: đồng chí Lê Đường, Phạm Văn Sơn.

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3674205.

Email: vkshoavang@yahoo.com.