menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thành viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025
Đăng ngày 30-01-2022 11:53

Tháng 5 năm  2020, Đại hội Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng đã bầu Đảng ủy, Ban Thường vụ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đ/c Lê Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND thành phố;

2.Đ/c Nguyễn Văn Hưng,  Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng;

3.Đ/c Đinh Thị Việt Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Thanh tra,

4, Đ/c Nguyễn Văn Bung, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng;

5. Đ/c Ngô Thọ Nam, Đảng uỷ viên, Phó Viện trưởng.

6. 7.Đ/c Nguyễn Công Hải, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng 1;

7. Đ/c Lương Hồng Minh, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng 7;

8. Đ/c Trần Quang Nớp,  Đảng ủy viên; Trưởng Phòng 10

9. Đ/c  Huỳnh Phương Đông,  Đảng ủy viên, Trưởng Phòng 2

Ban Thường vụ Đảng uỷ:

1. Đ/c Lê Tiến, Bí thư Đảng uỷ

2.Đ/c Nguyễn Văn Hưng,  Phó Bí thư Đảng ủy,

3.Đ/c Đinh Thị Việt Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ

 Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2022-2025

1.Đ/c Nguyễn Văn Hưng,  Phó Bí thư, Chủ nhiệm

2.. Đ/c  Huỳnh Phương Đông,  Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm 

3,, Đ/c Hoàng Vũ Thành, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ