menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kết quả 03 năm triển khai thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân về quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự
Đăng ngày 16-07-2019 14:18
Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) năm 2014, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 và các Quy chế nghiệp vụ của VKSND tối cao trong công tác thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự; trong đó, đặc biệt chú trọng đến các quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKSND ngay từ khâu kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo các trường hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đều có căn cứ và đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo quán triệt nội dung các văn bản pháp luật cùng các Quy chế nghiệp vụ của ngành như: Quy chế tạm thời về công tác THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế tạm thời về công tác THQCT, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố; Quy chế công tác THQCT, kiểm sát xét xử vụ án hình sự đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên ở hai cấp kiểm sát. Đồng thời, thực hiện “gắn công tố với hoạt động điều tra”, Kiểm sát viên đã chú trọng đề ra các yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra kịp thời kể từ giai đoạn THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố làm rõ tội phạm và người phạm tội, tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Qua công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết án hình sự, VKS kịp thời ban hành các kháng nghị, kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án để khắc phục vi phạm; ban hành kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan để áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật. Trong kỳ, không có trường hợp nào Tòa tuyên không phạm tội.

Trên cơ sở BLTTHS năm 2015, Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC về “Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”, VKSND thành phố đã phối hợp với các Ngành liên quan để tổ chức “Hội nghị liên ngành rút kinh nghiệm trong giải quyết án hình sự” và “Hội nghị liên ngành về công tác phối hợp trong việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”; trong đó chủ trì chuẩn bị các nội dung để sơ kết Quy chế số: 01/2008/LN-QCPH ngày 25/4/2008 sửa đổi bổ sung bằng Quy chế số 01/2014/LN-QCPH ngày 30/5/2014 và xây dựng tổ chức Lễ ký kết sửa đổi, bổ sung về Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố với sự tham gia của 12 thành viên theo quy định của BLTTHS năm 2015. Trong thời gian thực hiện công tác phối hợp liên ngành, VKS hai cấp đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ về lĩnh vực hình sự với kết quả như sau:   

- Đã THQCT, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết đối với 3.580 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (viết tắt là tin) của Cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (viết tắt là CQĐT); trong đó đã khởi tố 2.115 tin, không khởi tố 1.107 tin, tạm đình chỉ 208 tin. VKS đã ban hành 2.302 yêu cầu xác minh để làm rõ căn cứ khởi tố, không khởi tố và ban hành 55 kiến nghị, trong đó có 39 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với CQĐT, 16 kiến nghị đối với cơ quan hữu quan.

- Đã THQCT, kiểm sát điều tra 2.260 vụ/4.050 bị can, trong đó đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1.846 vụ/3.619 bị can, đình chỉ 41 vụ/47 bị can, tạm đình chỉ 132 vụ/28 bị can. VKS đã đề ra 1.336 yêu cầu làm rõ tội phạm, người phạm tội và ban hành 75 kiến nghị, trong đó 43 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, 32 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm với cơ quan hữu quan.

- Đã THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đối với 1.848 vụ/3.624 bị can, trong đó: truy tố 1.828 vụ/3.573 bị can, đình chỉ 09 vụ/14 bị can, tạm đình chỉ 02 bị can. VKS đã ban hành 01 kiến nghị đối với cơ quan hữu quan.

- Đã THQCT, kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.933 vụ/3.776 bị cáo, trong đó: đã xét xử 643 vụ/1.163 bị cáo, đình chỉ 08 vụ/ 11 bị cáo, tạm đình chỉ 02 vụ/01 bị cáo. VKS đã ban hành 20 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, ban hành 27 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm của Tòa án.

- Đã THQCT, kiểm sát xét xử phúc thẩm 473 vụ/746 bị cáo, trong đó: đã xét xử 313 vụ/544 bị cáo, đình chỉ xét xử 160 vụ/ 202 bị cáo. VKS đã ban hành 01 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Qua 03 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND về quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự đã và đang dần được nâng cao chất lượng, tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm, không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc sau:

- BLTTHS quy định vị trí, vai trò của VKS trong công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự từ giai đoạn thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Theo đó, VKS có trách nhiệm kiểm sát chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ mà CQĐT thu thập được nhằm đảm bảo căn cứ phê chuẩn, khi cần thiết sẽ tham gia nhận dạng, đối chất, tham gia lấy lời khai, nhưng vẫn còn một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật CQĐT vẫn được tiến hành mà không cần thiết có sự tham gia của VKS như khám xét khẩn cấp, bắt quả tang thu giữ tang, tài vật,… Điều này dễ dẫn đến việc Điều tra viên có thể làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc thay đổi bản chất vụ việc nhưng VKS không thể kiểm sát được. Trong trường hợp này, VKS có quyền yêu cầu nhưng CQĐT không bắt buộc thực hiện (có thể thực hiện hoặc không).

- Quy định tại Điều 6 BLTTHS: “Cơ quan, tổ chức phải thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày  nhận được yêu cầu, kiến nghị, cơ quan, tổ chức hữu quan phải trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tố tụng”. Khoản 2 Điều 237 BLTTHS lại quy định: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị quy định tại điểm a và b Điều này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị cho VKS”. Việc không thống nhất về thời hạn trả lời kết quả thực hiện yêu cầu, kiến nghị của VKS đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi Luật tổ chức VKSND lại không có quy định về việc này gây khó khăn cho VKS hai cấp khi áp dụng.

Trong thời gian qua, VKS đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với CQĐT trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án hình sự từ giai đoạn thông tin. Tuy nhiên, việc khắc phục vi phạm của CQĐT chưa được triệt để, vẫn còn tồn tại một số dạng vi phạm phổ biến, lặp đi lặp lại như: chậm ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; không thông báo việc thụ lý nguồn tin tội phạm cho VKS; vi phạm về thời hạn giải quyết nguồn tin tội phạm; vi phạm về thời hạn đề nghị gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin tội phạm; không kết luận về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong bản kết luận điều tra đề nghị truy tố,…

Danh mục mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thuộc ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao có mẫu kiến nghị (Mẫu số 129 về kiến nghị đối với CQĐT và Mẫu số 130 về kiến nghị đối với Cơ quan hữu quan) trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, nhưng lại không có mẫu kiến nghị đối với CQĐT, Cơ quan hữu quan, Tòa án trong các giai đoạn: giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; xét xử. Việc này gây khó khăn cho VKS trong việc áp dụng mẫu kiến nghị trong các giai đoạn trên.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã nêu ở trên, VKS đề xuất một số giải pháp sau:

1. Đề nghị VKSND tối cao phối hợp với các ngành Trung ương ký kết các văn bản liên ngành để thống nhất việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKS; thời hạn trả lời kết quả thực hiện yêu cầu, kiến nghị của VKS để thống nhất thực hiện chung. Có hướng dẫn giải quyết đối với các trường hợp vi phạm có tính lặp đi lặp lại dù đã được VKS kiến nghị nhiều lần. Đồng thời, nghiên cứu, ban hành và hoàn thiện các biểu mẫu trong tố tụng hình sự để áp dụng thống nhất trong toàn ngành.

2. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu của VKS trong công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự cho đối tượng là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên./.