menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội đồng Sáng kiến VKSND thành phố: Họp xét, đề nghị công nhận sáng kiến năm 2022 (đợt 2)
Đăng ngày 26-11-2022 02:54

Sáng các ngày 23 và 24 /11/2022, Hội đồng Sáng kiến VKSND thành phố đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng.

 

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, thường trực của Hội đồng sáng kiến báo cáo trong năm 2022, đã tiếp nhận 38 sáng kiến của 75 cá nhân, gồm 02 đợt. Đợt 1, Hội đồng đã xét, đề nghị Viện trưởng VKSND thành phố công nhận 02 sáng kiến cho 05 tác giả, đồng tác giả, và đã được Hội đồng Sáng kiến Ngành xét, đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao công nhận là sáng kiến cấp Ngành; đề nghị Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến đợt 2 gồm: 35 sáng kiến cho 70 tác giả, đồng tác giả.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu đánh giá, chấm điểm, Hội đồng Sáng kiến đã htaro luận và thống nhất cao về 30 sáng kiến đủ điều kiện đề nghị công nhận của 59 tác giả, đồng tác giả; 05 sáng kiến không đủ điều kiện đề nghị công nhận của 09 tác giả, đồng tác giả.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Ngô Thọ NamPhó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên tư vấn, các thành viên Hội đồng Sáng kiến đã nỗ lực thẩm định các sáng kiến một cách khoa học, công tâm, khách quan và đúng hướng dẫn số 29 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Qua đó động viên phong trào xây dựng sáng kiến của hai cấp Kiểm sát ngày càng thực chất hơn.

Chiều cùng ngày, Thường trực Hội đồng Sáng kiến thông báo công khai kết quả thẩm định trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố để các đơn vị, cá nhân biết.

(Danh sách sách các sáng kiến dược xét, đề nghị công nhận và không đủ tiêu chuẩn được đăng tải trên mục tin nội bộ, trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng)

VH