menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê với cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam
Đăng ngày 16-09-2021 13:50

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các đoàn viên Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Thanh Khê đã tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật cảnh sát biển năm 2018 do Bộ quốc phòng tổ chức.

Đối với Việt Nam, Biển Đông có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Chính vì vậy, Cuộc thi tìm hiểu Luật cảnh sát biển năm 2018, được tổ chức trong thời gian 01 tháng, bao gồm 1 (một) Cuộc thi Tháng và 3 (ba) đợt thi Tuần, là một hoạt động thiết thực thuộc Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019; góp phần triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Thí sinh dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Thời gian bắt đầu diễn ra từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

Với nội dung thi là các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, cuộc thi đã tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến các cơ quan, tổ chức, nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang Nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

 Hình ảnh Cuộc thi tìm hiểu Luật cảnh sát biển năm 2018]

Cuộc thi đã thu hút 100% đoàn viên của Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê tham gia, dưới hình thức sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh) có kết nối Internet truy cập website https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn, điền các thông tin cá nhân và trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm.

 Đoàn viên Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê tham gia cuộc thi]

Cuộc thi là một hoạt động thiết thực giúp đoàn viên chi đoàn VKSND quận Thanh Khê nhận thức đầy đủ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác, phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam.

Thanh Thuận – VKSND quận Thanh Khê