menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu họp đánh giá, xếp loại công chức và người lao động năm 2021
Đăng ngày 30-11-2021 03:12

Vào chiều ngày 25/11/2021, Viện kiểm sát nhân quận (VKSND) quận Liên Chiểu tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động năm 2021 theo Kế hoạch số 1821/KH-VKS ngày 29/10/2021 của VKSND thành phố Đà Nẵng. Đến dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Do ảnh hưởng của việc dịch bệnh kéo dài, năm 2021, được đánh giá là một năm khó khăn chung bởi thời gian công tác thực tế ít hơn mọi năm, trong khi khối lượng công việc không giảm, có nhiều vụ việc phức tạp. Với sự chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo, và nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đó là kết quả của tập thể, của sự đoàn kết, phối hợp tốt, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại công chức và người lao động trong năm qua tại đơn vị.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng dự và chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá chất lượng công tác năm 2021 của VKSND quận Liên Chiểu

Với tinh thần nghiêm túc, bám sát các nội dung quy định tại Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và đối chiếu với các chỉ tiêu công tác ngành được quy định cụ thể tại Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng Phòng 15 VKSND thành phố Đà Nẵng dự và phát biểu tại Hội nghị đánh giá chất lượng công tác năm 2021 của VKSND quận Liên Chiểu

Tất cả các cán bộ công chức và người lao động đơn vị đã nghiêm túc tự nhận xét, đánh giá các nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và kết quả  thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác trong năm 2021, ưu điểm, khuyết điểm trên tinh thần thực chất, khách quan, dân chủ. Đồng thời, hội nghị cũng nghe nhiều  ý kiến đóng góp thẳng thắng trong quá trình công tác để có biện pháp khắc phục trong năm sau. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bung- Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã phát biểu ý kiến ghi nhận những cố gắng, kết quả của đơn vị đã đạt được. Đồng thời, đề nghị tất cả cán bộ công chức và người lao động đơn vị cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa, giữ vững sự đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

Hình ảnh: Đồng chí Bùi Thị Hải - Phó Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu báo cáo đánh giá chất lượng công tác năm 2021

Thay mặt tập thể lãnh đạo VKSND quận Liên Chiểu, đồng chí Lê Đường - Viện trưởng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, có biện pháp khắc phục các hạn chế, tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong từng khâu công tác và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Hình ảnh: Đồng chí Lê Đường - Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu báo cáo tại Hội nghi đánh giá chất lượng công tác năm 2021

                                                        Phương Dung – VKSND quận Liên Chiểu