menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Triển khai công tác kiểm sát năm 2023
Đăng ngày 18-01-2023 02:03

Triển khai thực hiện Kế hoạch số: 01/KH-VKS ngày 20/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2023, sáng ngày 06/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 tại đơn vị.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Quang - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp và Phòng 15 VKSND thành phố; Về phía Quận ủy Liên Chiểu có đồng chí Đặng Minh Trí - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy Liên Chiểu; Về phía VKSND quận Liên Chiểu có đồng chí Lê Đường - Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên và người lao động trong đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Giang - Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2022 và đồng chí Bùi Thị Hải - Phó Viện trưởng thông qua kế hoạch triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, lãnh đạo VKSND quận Liên Chiểu đã có nhiều phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả các khâu công tác, đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội và chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Với kết quả đó, đơn vị có nhiều cá nhân được VKSND tối cao tặng Bằng khen; Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng Công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở. Tại Hội nghị, đơn vị đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2023; đồng thời xác định và tập trung thực hiện khâu công tác đột phá trong năm là: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự”. Bên cạnh đó, tập trung phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Trao các hình thức khen thưởng tại đơn vị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của công chức, người lao động đã khắc phục khó khăn, góp phần tạo nên thành tích chung của Viện kiểm sát thành phố trong năm 2022. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã nêu ra những khó khăn, thách thức trong năm 2023, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo đơn vị phải tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong đơn vị để chủ động hơn trong công việc được giao; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong từng lĩnh vực công tác để thực hiện có hiệu quả khâu công tác đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin trong từng khâu công tác, và tiếp tục thực hiện chủ trương sơ đồ hóa tư duy, thực hiện số hóa hồ sơ vụ án trong toàn Ngành; đẩy mạnh thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm 2023.

Đ/c Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Đường - Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu cảm ơn sự sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo VKSND thành phố và Cấp ủy địa phương đối với đơn vị trong thời gian qua. Đơn vị sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và những giải pháp trọng tâm được nêu tại hội nghị, cụ thể hóa vào Chương trình công tác của các bộ phận đơn vị để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND thành phố và cấp ủy địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành có liên quan để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Đ/c Lê Đường phát biểu tại Hội nghị

Nguyên Hoàng - VKS Liên Chiểu