menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh tra – Khiếu tố: Làm việc với đoàn kiểm sát trực tiếp của Vụ 12, VKSND tối cao
Đăng ngày 19-10-2020 05:18

Sáng 19/10/2020, đoàn kiểm sát trực tiếp của Vụ 12, VKSND tối cao đã có buổi làm việc với Thanh tra – Khiếu tố VKSND thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Quyết định số 354/QĐ-VKSTC về việc “Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp” tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng và Công văn số 4561/VKSTC-V12 về việc “Phối hợp trực tiếp kiểm sát” cùng ngày 02/10/2020 của VKSND tối cao, sáng ngày 19/10/2020, đoàn của Vụ 12 do đồng chí Đinh Văn Sơn – KSC cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Viện và Thanh tra – Khiếu tố VKSND thành phố Đà Nẵng.

Thanh tra – Khiếu tố đã báo cáo cho đoàn danh sách các đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do VKSND thành phố nhận và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố và danh sách đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an thành phố trong thời điểm đoàn kiểm sát trực tiếp (từ 01/01/2019 đến 31/3/2020).

Đơn vị cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc VKSND hai cấp của VKSND thành phố gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, như vướng mắc trong công tác phân loại, xử lý đơn ban đầu của CQĐT, …

Cũng trong buổi sáng ngày 19/10/2020, đoàn đã có buổi làm việc công bố Quyết định KSTT tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng.

Việt Hồng, Thanh tra - Khiếu tố