menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kiểm tra công tác phối hợp tại VKSND quận
Đăng ngày 23-10-2020 08:02

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, biểu dương và hướng dẫn cho cấp quận huyện trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành kiểm tra tại Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu.

Với mục đích kiểm tra để đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhằm biểu dương những kinh nghiệm tốt, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để giúp đơn vị được kiểm tra nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) đã tiến hành kiểm tra Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự; kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Đoàn kiểm tra của Viện cấp cao 2 do đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Viện 1, 2, 3 và các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ. Về phía Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng. Về phía Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu có đồng chí Nguyễn Phước Toán - Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng và toàn thể Cán bộ công chức của đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện cấp cao 2 phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng, Viện KSND TP Đà Nẵng phát biểu

Đồng chí Nguyễn Phước Toán đã thay mặt Lãnh đạo đơn vị báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2020, đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc để Đoàn kiểm tra biết và hướng dẫn. Trong 10 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch bệnh Covid 19 nhưng tập thể Lãnh đạo Viện và toàn thể CBCC đơn vị đã đoàn kết, quyết tâm tự khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi toàn bộ các chỉ tiêu đề ra. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc về quy định của pháp luật, về quan điểm nhận thức, nhất là về các loại tội phạm ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tội phạm dùng thủ đoạn gian đối để chiếm đoạt tài sản… cần sự hỗ trợ, hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và Viện cấp cao 2.

Đồng chí Nguyễn Phước Toán - Viện trưởng, Viện KSND Q Hải Châu báo cáo

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Tập thể lãnh đạo và CBCC Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, bên cạnh đó đoàn cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Ngành và địa phương giao, góp phần vào thành công chung của ngành Kiểm sát nhân dân.

Viết Sĩ - VKSND Q Hải Châu