menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội nghị về việc phổ biến Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
Đăng ngày 24-10-2020 07:58

Đồng chí Phan Văn Cần, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao 2

Chiều ngày 22/10/2020, tại trụ sở VKSND thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị về việc phổ biến Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 17/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là Quy chế 222) giữa VKSND thành phố và VKSND cấp cao  tại Đà Nẵng (gọi tắt là Viện cấp cao 2).

Thay mặt đoàn làm việc của Viện cấp cao 2, đồng chí Nguyễn Hải Tuấn – Chánh Văn phòng đã thông báo kết quả việc thực hiện các quy định có liên quan đến mối quan hệ phối hợp công tác giữa VKSND thành phố Đà Nẵng và VKSND cấp cao 2 tại Đà Nẵng. Đồng thời, triển khai các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND cấp cao  và quy định về quan hệ phối hợp giữa VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp cao. Cụ thể là quan hệ công tác giữa VKSND cấp cao 2 với VKSND thành phố, VKSND quận, huyện của VKSND thành phố theo quy định tại Điều 47 Quy chế 222 như: quy định về thông tin báo cáo; quy định việc gửi báp cáo về các vụ án theo danh mục F, gửi báo cáo chuyên đề, văn bản pháp lý theo danh mục G và đặc biệt là phải báo cáo thỉnh thị VKSND cấp cao đối với các vụ án tại danh mục H.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng Viện cấp cao 2; đ/c Nguyễn Văn Bung – Phó Viện trưởng VKSND thành phố cùng nhau chủ trì Hội nghị để trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế 222 để từ đó thống nhất phương pháp thực hiện.

Kết luận Hội nghị, Phạm Văn Cần  - Viện trưởng Viện cấp cao 2  đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị nhằm triển khai, quán triệt kịp thời các quy định của Quy chế 222 đến VKSND thành phố và các đơn vị trực thuộc VKSND thành phố. Việc thực hiện tốt Quy chế 222 sẽ góp phần tăng cường, nâng cao mối quan hệ phối hợp giữa VKSND thành phố và Viện cấp cao 2 trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức năng của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương ./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Tác giả: Ly - VPTH