menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Đăng ngày 29-10-2020 22:15

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm số 286 ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, ngày 23 tháng 10 năm 2020 đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Văn Xử, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Công an quận Cẩm Lệ.

Với mục đích, yêu cầu là kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ qua đó phát hiện và làm rõ những vi phạm, kết luận và kiến nghị khắc phục, sửa chữa vi phạm, phối hợp đề ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ này; Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm thực hiện tốt các Điều 145, 146, 147 và 148 Bộ luật Tố tụng hình sự; Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm giữa Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ. Đoàn kiểm sát đã nghe báo cáo theo nội dung yêu cầu, tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến yêu cầu kiểm sát. Với các số liệu như tổng số thụ lý, số đã giải quyết (tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nguồn tin khác), trong đó số đã quyết định khởi tố vụ án, quyết định không khởi tố vụ án, số chuyển để giải quyết theo thẩm quyền, số đang giải quyết…đặc biệt chú ý đến số thông tin quá hạn giải quyết…

Công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại Công an quận Cẩm Lệ

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra Công an quận Cẩm Lệ cơ bản đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát thành phố trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo khách quan, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Trong kỳ, không có vụ án, bị can nào bị khởi tố oan, sai; thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được đảm bảo, không để kéo dài dẫn đến quá hạn; không xảy ra trường hợp Viện kiểm sát hủy bỏ hoặc không phê chuẩn các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như cập nhật sổ sách thụ lý chưa đầy đủ, một số hồ sơ còn thiếu biên bản tiếp nhận, ngày tháng, thông tin chưa chính xác, cũng như một số biễu mẫu cũ vẫn còn áp dụng là không đúng quy định. Đoàn đã nhắc nhở và yêu cầu khắc phục, tiến hành lập biên bản, tổng hợp những thiếu sót để nêu tại kết luận kiểm sát.

Lê Vũ - VKS Cẩm Lệ