menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Triển khai các công tác phòng, chống cơn bão số 9
Đăng ngày 29-10-2020 23:03

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tại cuộc họp triển khai các công tác phòng, chống cơn bão số 9. Sáng ngày 27/10/2020, tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị đã triển khai thực hiện các công tác phòng, chống bão.

Tất cả công chức, người lao động trong đơn vị đều tích cực tham gia, mỗi người một việc như chèn chống các cửa sổ, cửa ra vào; bảo quản hồ sơ, đặc biệt là các hồ sơ trong kho lưu trữ của đơn vị vào những vị trí an toàn. Những cành cây lớn xung quanh cơ quan có nguy cơ bị bão quật ngã đã được chặt hạ. Công tác phòng, chống bão được triển khai nhanh chóng, kịp thời có hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra.

Ngoài ra đồng chí Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu còn quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị của UBND thành phố, lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của đơn vị cũng như khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Sau đây là một số hình ảnh:

Văn Thư – VKSND quận Liên Chiểu