menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang: Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Đăng ngày 08-04-2021 08:40

Thực hiện Quyết định số: 299/QĐ-VKSTC về quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án có hiệu lực từ ngày 03/9/2020. Theo đó, đối tượng bị kiểm sát có tòa án, thẩm phán, thư ký tòa án, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong quá trình tòa án thụ lý, giải quyết vụ việc.

Vào ngày 05/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hòa Vang đã phối hợp với TAND huyện Hòa Vang, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện mở phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 04 đối tượng gồm: Võ S. (1995), Hồ Văn T. (1996), Ngô Quốc L. (1999)  và Nguyễn Công N. (1983). Tại phiên họp, đại diện VKSND huyện Hòa Vang đã phát biểu quan điểm, ý kiến về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 04 trường hợp trên.

Trên cơ sở ý kiến của Phòng lao động thương binh và xã hội, quan điểm của Viện kiểm sát (VKS), Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang đã ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 04 đối tượng nêu trên với mức thời gian như VKS đề nghị.

Phạm Văn Sơn – VKSND huyện Hòa Vang