menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ họp quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng
Đăng ngày 12-04-2021 02:39

Vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Cẩm Lệ đã tổ chức họp để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/QU ngày 04/3/2021 của Quận ủy Cẩm Lệ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới và thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021, Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ đã xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung cụ thể trong từng lĩnh vực công tác, theo đó.

Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ  họp quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Trong lĩnh vực hình sự: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và Chỉ thị số: 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai; Tập trung làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra và xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra các trường hợp oan, sai và bỏ lọt tội phạm; Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm việc chấp hành đúng pháp luật của các cơ quan tư pháp; Phối hợp với CQĐT, Tòa án quận thực hiện nghiêm túc các quy định Thông tư liên tịch số: 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; tổng rà soát và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ điều tra. Không để xảy ra các trường hợp án đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, án đình chỉ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự không đúng quy định pháp luật. Hạn chế thấp nhất tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện Kiểm sát; Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật và các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước để ban hành kiến nghị đảm bảo có hiệu quả, đạt chất lượng; nhất là các kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn quận, đồng thời xác định đây là công tác đột phá trong năm 2021 – năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị án hình sự và Chỉ thị số: 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác tranh tụng tại phiên tòa. Kiểm sát chặt chẽ các bản án, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong việc phát hiện vi phạm để kháng nghị phúc thẩm đối với các bản án, quyết định hình sự của Tòa án; đảm bảo chất lượng các kháng nghị phúc thẩm được cấp trên bảo vệ và xét xử chấp nhận kháng nghị đạt tỷ lệ cao; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cũng như vận động công dân tham gia tích cực vào việc tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường trách nhiệm trong từng khâu công tác, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ như: tổ chức xây dựng các vụ án trọng điểm, xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp… góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn quận.

 Trong lĩnh vực dân sự, thi hành án và khiếu tố: Nâng cao số lượng, chất lượng bản kháng nghị trong các lĩnh vực; kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định tố tụng và bản án, quyết định, bảo đảm mọi hành vi và vi phạm pháp luật đều được phát hiện kịp thời và ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục. Phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp đạt chất lượng; Tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án tồn đọng, kéo dài. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; không để xảy ra trường hợp khiếu nại bức xúc, kéo dài, vượt cấp, khiếu nại đông người và gây dư luận xã hội. Đảm bảo 100% số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát được giải quyết đúng thời hạn; Tập trung nguồn lực triển khai công tác trực tiếp kiểm sát trong tất cả các lĩnh vực đạt chất lượng. Kịp thời phát hiện các vi phạm và ban hành các kiến nghị tổng hợp, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng pháp luật; chủ động phối hợp với các cơ quan liên ngành để thống nhất thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp; định kỳ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn hoặc kiến nghị các ngành cấp trên hướng dẫn, tháo gỡ. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của đơn vị cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực tiễn thi hành.

Chi bộ cũng xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên mà nhất là người đứng đầu đơn vị; đề ra các nhiệm vụ, cụ thể triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên với nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

1. Tổ chức phổ biến việc thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và  Kế hoạch số 09-KH/QU của Quận ủy Cẩm Lệ đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị; phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đổi mới bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong hoạt động của đơn vị.

2. Thường xuyên đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Chi  ủy, nhất  là  Bí  thư  chi  bộ thường xuyên nghiên cứu, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung lãnh đạo giải quyết các vụ việc trong đơn vị mà cán bộ, đảng viên quan tâm. Thực hành rộng rãi dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, bảo đảm cho các quyền của đảng viên được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng đắn và đầy đủ. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, xem đó là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, là biện pháp tích cực để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

3. Triển khai, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, công chức để xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và xem đây là một trong những tiêu chí phân loại đảng viên hàng năm; trong đó phát huy và đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị.

4. Chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo, phát triển đảng viên và quy hoạch bổ nhiệm các chức vụ đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và hướng dẫn. Quan tâm công tác bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đảng viên phù hợp với năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng trong tình hình mới. Tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn chặt quản lý đảng viên với quản lý cán bộ công chức, giữa quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, không để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại.

5. Thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TU. Kịp thời nắm thông tin về cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm đảm bảo theo đúng quy định; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện KSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành KSND và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” trong đơn vị.

6. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đơn vị và cán bộ, đảng viên trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, công chức để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; trong đó phát huy và đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị

Buổi họp quán triệt, triển khai nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên Viện KSND quận Cẩm Lệ nắm vững và nhận thức đúng, toàn diện các định hướng và những nhiệm vụ chủ yếu; qua đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, góp phần tích cực vào sự thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng của ngành gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương của cán bộ, đảng viên đơn vị; hưởng ứng tích cực và phát động các phong trào thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảng viên phù hợp với mô hình mới; đề cao kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên không ngừng nâng cao về chất lượng, đoàn kết, thống nhất, vững mạnh về chính trị, tư tưởng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

                                                                              

Lê Vũ - Cẩm Lệ