menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 20-10-2021 03:13

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, ngày 06/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự (THAHS) tại Cơ quan THAHS Công an Quận Ngũ Hành Sơn, 02 phường Hòa Quý và Khuê Mỹ.

Sáng ngày 12.10.2021, tại hội trường Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đoàn kiểm sát công tác của VKSND quận Ngũ Hành Sơn do ông Nguyễn Văn Quy - Phó Viện trưởng làm Trưởng Đoàn, đã công bố Quyết định số 03/QĐ-VKS và Kế hoạch số 03/KH-VKS ngày 06.10.2021 về việc trực tiếp kiểm sát việc THAHS tại Cơ quan THAHS Công an Quận Ngũ Hành Sơn. 

Hình ảnh: Đoàn công tác của VKSND quận Ngũ Hành Sơn làm việc tại Hội trường Công an quận Ngũ Hành Sơn

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác của VKSND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu Cơ quan THAHS Công an quận, UBND phường Hòa Quý và phường Khuê Mỹ phối hợp với Công an các phường Hòa Quý và Khuê Mỹ chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác THAHS để cung cấp cho Đoàn theo đúng thời gian tại Kế hoạch.

Nội dung trực tiếp kiểm sát việc THAHS tập trung vào kiểm sát việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, kiểm sát việc quản lý người được hoãn chấp hành án tù, kiểm sát việc thi hành tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, thi hành tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Hình ảnh: Đoàn công tác của VKSND quận Ngũ Hành Sơn làm việc tại Hội trường UBND phường Hòa Quý

Trên cơ sở báo cáo của Cơ quan THAHS Công an quận cũng như báo cáo của UBND phường Hòa Quý và UBND phường Khuê Mỹ, Đoàn công tác đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ quản lý, theo dõi người bị giám sát, giáo dục. Thông qua hoạt động kiểm sát, nhìn chung đơn vị đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc quản lý, giáo dục các bị án bị phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ...theo quy định của Luật THAHS; mở sổ theo dõi tương đối đầy đủ theo đúng mẫu quy định.

Hình ảnh: Đoàn công tác của VKSND quận Ngũ Hành Sơn làm việc tại Hội trường UBND phường Khuê Mỹ

Sau khi kết thúc kiểm tra, Đoàn sẽ có Kết luận kiểm sát trực tiếp, qua đó đánh giá các mặt đã làm được cũng như các mặt còn hạn chế, sai sót và tìm ra nguyên nhân để kịp thời khắc phục và rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THAHS tại địa phương./.

Phan Thị Huyền Trang – VKSND quận Ngũ Hành Sơn