menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, KDTM, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật
Đăng ngày 16-01-2019 17:21
Trong năm 2018, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, dân sự, KDTM) của hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Ngô Thọ Nam- Phó Viện trưởng VKSND Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019

 

Qua công tác kiểm sát, hai cấp Kiểm sát đã phát hiện được một số vụ, việc có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, nội dung trong quá trình giải quyết vụ án như: Vi phạm thẩm quyền giải quyết; Vi phạm trong việc giải quyết không hết hoặc giải quyết ngoài phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự;Vi phạm doxác đnh sai tư cách người tham gia tố tụng; Không đưa đầy đủ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng;Vi phạm trong việc thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứkhông đầy đủ dẫn đến tuyên xử sai gây thiệt hại cho một bên đương sự;Vi phạm trong việc áp dụng pháp luật;Không giám định thiệt hại để làm căn cứ bồi thường; Trưng cầu giám định tổ chức, cá nhân không đủ thẩm quyền; Vi phạm về thời hạngửi các thông báo thụ lý, bản án quyết định, chuyển giao hồ sơ cho VKSND...Qua công tác này, hai cấp Kiểm sát đã ban hành được nhiều kiến nghị, kháng nghị, góp phần đảm bảo các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, KDTM được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hai cấp Kiểm sát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Chưa kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật ngay từ giai đoạn thụ lý; Chưa thực hiện đầy đủ quyền yêu cầu, kháng nghị, kiến nghị. Tại một số đơn vị, công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp còn chưa tương xứng với tỷ lệ án hủy, sửa, trong đó có án hủy, sửa có trách nhiệm của Kiểm sát viên nhưng Kiểm sát viên lại không kịp thời phát hiện để kháng nghị hoặc báo cáo đề nghị kháng nghị. Trong năm, số án bị cấp giám đốc thẩm, phúc thẩm sửa, hủy còn nhiều nhưng phát hiện kháng nghị chưa nhiều là chưa hết trách nhiệm; Công tác kiểm sát bản án, quyết định Kiểm sát viên và lập hồ sơ kiểm sát còn chưa theo đúng quy định, còn nhiều bản án chuyển lên cấp trên còn chậm so với thời hạn quy định; Chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên chưa cao, chưa chủ động xét hỏi tại phiên tòa để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án; số vụ án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy tuy giảm so với cùng kỳ năm trước song vẫn còn nhiều…

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2019

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng tập trung vào các nguyên nhân chủ yếu sau đây:                                                                                        

Về nguyên nhân khách quan, đó là:Hệ thống pháp luật được điều chỉnh bởi nhiều quy phạm pháp luật nội dung rất rộng lớn qua nhiều thời kỳ, nhất làlĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai,…; Một số vụ ándo tính chất phức tạp, không có Kiểm sát viên tham gia, nếu chỉ thông qua công tác kiểm sát bản ánrất khó phát hiện được vi phạm, nên chỉ khi trực tiếp kiểm sát hồ sơ khi có đơn kháng cáocủa đương sự mới có thể nghiên cứu phát hiện được vi phạm, thiếu sót trong giải quyết vụ án…  

Về nguyên nhân chủ quan: Chủ yếu tinh thần trách nhiệm, chưa thực hiện nhiệm vụ, không tuân theo đầy đủ các quy trình, kỹ năng kiểm sát của lãnh đạo, Kiểm sát viên, đó là:

Thứ nhất,Một số Kiểm sát viên có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chưa cao, kiến thức chưa đầy đủ, thiếu kinh nghiệm trong công tác này. Thể hiện ở khả năng nghiên cứu, lập hồ sơ vụ án, chưaxác định không đúng mối quan hệ tranh chấp,tư cách chủ thể tham gia tố tụng,bỏ sót người tham gia tố tụng hoặckiểm sát việc thu thậpchứng cứ và đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ…nên không phát hiện được các vi phạm của Tòa án trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ; kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án chưa được chú trọng; một số trường hợp Kiểm sát viên chưa phát hiện được các vi phạm để thực hiện quyền yêu cầu, kháng nghị, kiến nghị; còn có biểu hiện nể nang, ngại va chạm dẫn đếndễ dàng chấp thuận với quan điểm giải quyết của Thẩm phán. Khi kiểm sát giải quyết các tranh chấp phức tạp như: tranh chấp liên quan về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản; tranh chấp về hợp đồngtín dụng...Kiểm sát viên còn lúng túng vềquy trình,kỹ năng nghiệp vụ, trình tự thủ tục tố tụng hoặc chưa nắm vững các quy định của pháp luật nội dung, dẫn đến sai lầm trong áp dụng pháp luật, không phát hiện hoặc chậm phát hiện vi phạm nên không kịp thờibáo cáo Lãnh đạokiến nghị, kháng nghị.Đơn cử: Vụ Ngân hàng Sacombank và Công ty Cổ phần Thế giới Tin học Vi tính được thụ lý và giải quyết từ năm 2014 đến nay, 03 lần bị cấp phúc thẩm hủy. Vụ án này cấp sơ thẩm đã nhiều lần vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và nội dung nhưng Kiểm sát viên tham dự phiên tòa sơ thẩm không phát hiện được vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị.

Thứ hai,Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, một số lãnh đạo đơn vị còn coi nhẹ khâu công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, KDTM. Điều đó dẫn đến việc bố trí lực lượng chưa đầy đủ cho công tác này mặc dù số lượng án ngày càng gia tăng, có đơn vị chỉ phân công 01 Kiểm sát viên trực tiếp làm công tác này, có những thời điểm là quá tải, Kiểm sát viên không đủ thời gian nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án để xây dựng bài phát biểu, chuẩn bị nội dung tham gia phiên tòa. Đơn cử: Tháng 11 năm 2018, Phòng 10, ngoài việc giải quyết đơn khiếu nại về quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và kiểm sát văn bản của cấp quận, huyện, mỗi Kiểm sát viên phải nghiên cứu và tham gia phiên tòa từ 13 đến 20 hồ sơ vụ án/Kiểm sát viên, trong đó có vụ án trên 1.000 bút lục (vụ Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải).

Bên cạnh đó, số lãnh đạo Viện cấp huyện phụ trách công tác này trực tiếp tham gia phiên tòa Hành chính, Dân sự, KDTM còn ít, thậm chí có Lãnh đạo phụ trách khâu công tác này nhiều năm chỉ tham gia các phiên tòa hình sự, không tham gia tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính, dân sự, KDTM nên quy trình, kỹ năng về công tác này còn hạn chế, thậm chí kiến thức còn bị mai mọi.

Thứ ba,Một số đơn vị chưa tiến hành phân công Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết vụ án ngay từ giai đoạn thụ lý nên Kiểm sát viên không theo dõi kịp thời nội dung và tiến độ giải quyết vụ án của Thẩm phán dẫn đến khi Tòa án chuyển hồ sơ, một số vụ việc  phức tạp và cùng một lúc kiểm sát nhiều vụ án, Kiểm sát không đủ thời gian nghiên cứu sâu hồ sơ để xác định vi phạm, dẫn đến chất lượng xây dựng báo cáo, dự thảo bài phát biểu của Kiểm sát viên chất lượng chưa cao hoặc không kịp thời kháng nghị.

Thứ tư,Một số trường hợp Viện kiểm sát quận, huyện gửi phiếu kiểm sát và bản án sơ thẩm cho Viện kiểm sát thành phố chưa kịp thời nên khi phát hiện vi phạm không còn thời gian để rút hồ sơ nghiên cứu, xác định vi phạm để thực hiện thẩm quyền kháng nghị.

Bên cạnh đó, một số Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cũng chưa lập báo cáo, phiếu kiểm sát các bản án, quyết định và lập hồ sơ kiểm sát theo đúng hướng dẫn của VKSND tối cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2018, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND thành phố, hai cấp Kiểm sát phải tăng cường trách nhiệm, làm tốt các công tác sau:

Thứ nhất,Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính,vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại

Lãnh đạo đơn vị, nhất là lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác này phải tăng cườngtrách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ,nhất làduyệt án và chỉ đạo đường lối giải quyết vụ án…; kiểm tra, đôn đốc tiến độgiải quyết án, kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụán bị hủycó trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Đối với các Viện kiểm sátquận,huyện có nhiều án như: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, thì Lãnh đạo đơn vịphụ trách công tác này phải tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính, dân sự, KDTM ít nhất 02vụ/năm để nắm vững các quy trình, nâng cao kỹ năng kiểm sát theo quy định của Luật tố tụng hành chính, BLTTDS, BLDS.

Đối với những vụ án bị hủycó trách nhiệm của Kiểm sát viên, lãnh đạo đơn vịphải tổ chức họp để đánh giá rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc đối với những thiếu sót của Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không phát hiện ra những thiếu sót, vi phạm của Tòa án để án bị hủynhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ.Xem đây là một chỉ tiêu thi đua, đánh giá và phân loại công chức hàng năm, tránh trường hợp Kiểm sát viên để xảy ra án hủy có trách nhiệm của VKS nhưng vẫn đề nghị Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, dân sự, KDTM theo hướng sắp xếp, bố trí,phân công Kiểm sát viên cho phù hợp trình độ, năng lực, kinh nghiệm, sở trường của từng người; bảo đảm đủ về số lượngvàchất lượng, ổn định lâu dài.Phải xem công tác cán bộ là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát này.

Thứ hai,Thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại ngay từ giai đoạn thụ lý của Tòa án.

Để thực hiện tốtchức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sáttrongcông tác kiểm sát này, lãnh đạo các đơn vị phải phân công Kiểm sát viên thực hiệncông tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật ngay từ giai đoạn thụ lý của Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính, BLTTDS, và quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành. Ngay khi nhận được thông báo thụ lý vụ án của Tòa án, lãnh đạo các đơn vị phải phân công ngay Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án,không để xảy ra trường hợp khi Thẩm phán hoàn thành hồ sơ và chuyển sang Viện kiểm sát mới phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa (bỏ qua giai đoạn kiểm sát việc tuân theo pháp luật từ giai đoạn thụ lý cho đến khi có quyết định mở phiên tòa).

Trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án, Kiểm sát viên phải bám sát tiến độ giải quyết án; kịp thời phát hiện vi phạm trong quá trình giải quyết vụ ánđểbáo cáo Lãnh đạo đơn vịkịp thờithực hiện quyền yêu cầu,kiến nghị, kháng nghị.

Thứ ba, Tăng cường chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị

       Các đơn vị phải tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị ngang cấp, tránh trường hợp đơn vị để xảy ra nhiều án hủy, sửa mà không có kháng nghị ngang cấp hoặc báo cáo đề nghị kháng nghị nhưng để Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị, Tòa án phúc thẩm hủy, sửa.

       Trường hợp có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, qua kết quả phiên tòa phát hiện Tòa án có vi phạm nghiêm trọng, Kiểm sát viên phải báo cáo ngay với lãnh đạo đơn vị về những nội dung vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị. Không để xảy ra trường hợp chờ bản án của Tòa án mới báo cáo lãnh đạo đơn vị. Để bảo đảm thời hạn kháng nghị, Kiểm sát viên xem đương sự có kháng cáo hay không? Sau khi có kháng cáo, Kiểm sát viên dự thảo kháng nghị trước để khi nhận được bản án thì đối chiếu, hoàn thiện và ban hành kịp thời hạn. Trong trường hợp, hết thời hạn kháng nghị của cấp sơ thẩm thì chuyển ngay hồ sơ kiểm sát cùng phiếu kiểm sát đã ghi nội dung vi phạm kèm theo báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm để Viện kiểm sát cấp trên nghiên cứu, kháng nghị theo thẩm quyền.

       Trường hợp Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa, qua kiểm sát bản án phát hiện có vi phạm nghiêm trọng nhưng đã hết thời hạn kháng nghị của cấp mình thì chuyển ngay phiếu kiểm sát đã ghi nội dung vi phạm kèm theo báo cáo đề nghị kháng nghị để Viện kiểm sátcáp trên nghiên cứu, kháng nghị theo thẩm quyền.

Thứ tư, Tăng cường công tác báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ

Các Phòng 9, Phòng 10tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công táckiểm sát việcgiải quyết vụ án hành chính, dân sự, KDTM của Viện kiểm sátquận, huyện, tập trung vào những đơn vị còn hạn chếđể xảy ra án bị hủynhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm củaLãnh đạo, Kiểm sát viêntrong công tác giải quyết án; Tổng hợp những tồn tại, vướng mắc trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đểtổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm vào quý III năm 2019; Tổ chức có chất lượng các phiên tòa rút kinh nghiệm, thông báo rút kinh nghiệm kịp thời về những vụ án do Viện kiểm sátkháng nghị, được Toà án xử chấp nhận kháng nghị sửa, huỷ ánđể các Kiểm sát viên làm công tác nàyhọc tập, rút kinh nghiệmchung.Xem đây là công tác tự đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong lĩnh vực này.

Đối với những vụ án phức tạpvà cóquan điểm khác nhau, Lãnh đạo đơn vị phải báo cáo thỉnh thị cấp trên kịp thờitheo đúng quy chế. Khi ban hành báo cáo thỉnh thị cần phải chi tiết, cụ thể, rõ ràng và nêu cụ thể quan điểm, hướng xử lý và viện dẫn căn cứ điều luật cụ thểtheo mẫu quy định.Phòng 9, Phòng 10 phải trả lời thỉnh thị phải kịp thời cho các Viện kiểm sátquận, huyện.

Các Phòng 9, Phòng 10 tăng cường phối hợp, trao đổinghiệp vụgiữa Viện kiểm sátCấp cao 2và cácViện kiểm sátquận, huyện. Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, có nhiều đương sự tham gia, có nhiều quan điểm khác nhau hoặc pháp luật quy định, điều chỉnh chưa rõ ràng, chưa được hướng dẫn cụ thể...các Viện kiểm sátquận, huyệnphải chủ động trong việc báo cáo thỉnh thịnhằm hạn chế việc giải quyết vụ án theo cảm tính, nhận định chủ quan của Thẩm phán dẫn đến bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy ánđể xét xử lại.

       

        Đồng chí Nguyễn Quang Dũng- Viện trưởng Viện cấp cao 2 trao Cờ thi đua của Ngành cho tập thể  Phòng 9 và các VKSND quận  Thanh Khê, Liên Chiểu 

Đồng chí Ngô Thọ Nam- Phó Viện trưởng trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể Phòng 9 và VKSND quận  Thanh Khê,      

 Để thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của VKSND thành phố Đà Nẵng về Công táckiểm sát việc giải quyết vụán hành chính, dân sự, KDTM trong năm 2019, các lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của các đơn vị công tác trong lĩnh vực này phải phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được của đơn vị cũng như những tồn tại, nguyên nhân trong năm 2018. Từ đó tìm ra giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, dân sự, KDTM tại đơn vị mình trong thời gian tới.