menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị và kết luận trực tiếp kiểm sát về thi hành án dân sự năm 2020
Đăng ngày 15-01-2021 13:28

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát năm 2021 về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, án hành chính. Ngày 14/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị và kết luận trực tiếp kiểm sát về thi hành án dân sự năm 2020 của Viện kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu. Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu là đơn vị đầu tiên của 02 cấp kiểm sát thành phố Đà Nẵng tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị về thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp.

Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu có đồng chí Phạm Ái Linh - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn và đồng chí Huỳnh Mạnh - Kiểm sát viên. Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu có đồng chí Phạm Thị Hồng Thu - Phó Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký nghiệp vụ.

Đ/c Phạm Ái Linh - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn công bố Quyết định và kế hoạch phúc tra của Viện kiểm sát

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ái Linh - Phó Viện trưởng nêu mục đích, yêu cầu của buổi làm việc và công bố toàn văn Quyết định số: 649/QĐ-VKS và Kế hoạch số: 650/KH-VKS ngày 22/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu về phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2020 của Viện kiểm sát trong công tác thi hành án dân sự. Đồng chí Phạm Thị Hồng Thu – Phó Chi cục trưởng, thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự quận báo cáo kết quả tổ chức thực hiện, khắc phục các thiếu sót, sai phạm trong công tác thi hành án dân sự mà các kiến nghị và kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã nêu ra trong năm 2020. Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách các vụ việc có thiếu sót, vi phạm Viện kiểm sát đã kiến nghị, kết luận.

Qua công tác kiểm sát trực tiếp và kiểm sát thường xuyên, năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã phát hiện một số thiếu sót, sai phạm trong công tác về thi hành án dân sự và đã ban hành 01 kết luận trực tiếp kiểm sát và 03 kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu khắc phục vi phạm. Qua phúc tra, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu nhận thấy: Tất cả các kiến nghị và kết luận của Viện kiểm sát đều được Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu tiếp thu và có văn bản trả lời kết quả sửa chữa, khắc phục cơ bản những thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự đã nêu trong các kiến nghị, kết luận. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu chưa thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Viện kiểm sát. Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu sẽ ban hành kết luận kiểm sát việc thực hiện các kiến nghị , kết luận năm 2020 về công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu trong thời gian đến.

Hình ảnh buổi phúc tra

Tin, Mạnh Huỳnh, ảnh: Minh Thanh - VKS Q. Liên Chiểu