menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Một số kết quả hoạt động của Chi bộ VKSND quận, nhiệm kỳ 2015-2020
Đăng ngày 31-05-2020 03:34

Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội được tổ chức, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, Đại hội tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp có hiệu quả nhằm vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng gắn với Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác của đơn vị từ năm 2020 đến năm 2025.

Đánh giá hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ VKSND quận Sơn Trà đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Một là, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trịđáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Thông - Bí thư Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Nhằm tiếp tục tăng cường dân chủ trong hoạt động tư pháp nhằm thực hiện thắng lợi cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng thời tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03- CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã xây dựng lại Quy chế làm việc và điều chỉnh kịp thời theo từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng năm công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động sáng tạo của cán bộ, kiểm sát viên với phương châm: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh và kỷ cương, công tâm và trách nhiệm” và “Giỏi một việc, biết nhiều việc”.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 và căn cứ Kế hoạch công tác hàng năm của ngành cấp trên, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà và của đơn vị, hàng tháng thông qua sinh hoạt định kỳ, Chi bộ thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện Chương trình công tác của đơn vị, kịp thời ban hành Nghị quyết để lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết công việc, trên cơ sở đó nêu cụ thể các biện pháp điều chỉnh, khắc phục những yếu kém tồn tại, phát huy những mặt mạnh, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đơn vị đã chủ động kiểm sát 814 tin báo tội phạm các loại, hàng năm kết quả giải quyết đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt và xứng đáng vai trò là Cơ quan thường trực Quy chế 01 trong công tác nắm, quản lý, phân loại và giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Đã kiểm sát điều tra 610 vụ án/922 bị can; tỷ lệ án truy tố và xét xử luôn luôn đạt trên 95%. Qua công tác, đã phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 40 vụ án trọng điểm; 81 vụ án lưu động, 02 vụ án rút gọn và 37 vụ án kỹ năng theo tinh thần Nghị quyết 08, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, hủy án do lỗi của KSV... Đã ban hành 38 văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan liên quan trong lĩnh vực này khắc phục các tồn tại, vi phạm trong việc xử lý tin báo tố giác tội phạm, điều tra, xét xử… Ngoài ra, trước tình hình gia tăng tội phạm về ma túy tội phạm về vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn qua từng năm, trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã ban hành 06 văn bản kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND quận Sơn Trà các giải pháp nhằm giảm thiểu các vi phạm và tội phạm trên các lĩnh vực trên, được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đánh giá cao. Bên cạnh đó: Công tác phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam được tiến hành thận trọng, mọi trường hợp phê chuẩn tạm giam, thay đổi biện pháp ngăn chặn đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trong các lĩnh vực kiểm sát các hoạt động tư pháp như: Kiểm sát giải quyết đơn, kiểm sát giải quyết  án dân sự - kinh doanh thương mại, hành chính và thi hành án cũng đã đạt được nhiều kết quả tốt như:  Đã kiểm sát việc thụ lý 3.655  vụ việc về Dân sự - KDTM – Hành chính - Lao động và kiểm sát giải quyết 3.633 vụ việc về nhóm án trên… Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 11 Quyết định kháng nghị phúc thẩm, 15 văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan trên khắc phục các tồn tại, vi phạm, góp phần bảo đảm sự tuân thủ pháp luật một cách đúng đắn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân...

Các công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp khác như: Kiểm sát thi hành án dân sự - thi hành án hình sự; kiểm sát việc giải quyết đơn – thư tố cáo luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng. Trong các năm qua, chất lượng công tác của các khâu công tác này luôn hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch về công tác kiến – kháng nghị; luôn được ngành cấp trên và các cơ quan hữu quan đánh giá cao.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên, liên tục của Chi bộ, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị, VKSND quận Sơn Trà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập thể đơn vị nhiều năm được ngành cấp trên công nhận là “Đơn vị xuất sắc”, “Đơn vị thi đua dẫn đầu khối” và nhiều cá nhân được công nhận là “Chiến sỹ thi đua ngành”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động giỏi”  và được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng “Bằng khen”....

Hai là, Chi ủy Chi bộ xác định lãnh đạo công tác tư tưởng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên

Mục đích của công tác này nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đặc biệt chú trọng và thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng giúp toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhận thức được đầy đủ, đúng đăn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Chi bộ đã thường xuyên tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng, của Thành ủy Đà Nẵng và của Quận ủy Sơn Trà như Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06.11.2013, Chỉ thị 43 – CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”“Năm văn hóa, văn minh đô thị” cũng như các Chỉ thị của Thành ủy Đà Nẵng và Quận ủy Sơn Trà về nhiệm vụ phát triển  kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong từng thời kỳ trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (nói chung) và quận Sơn Trà (nói riêng) cùng với việc thực hiện nghiêm túc việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”trong toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị...  

Sau khi học tập các Chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ tổ chức xây dựng Chương trình hành động và toàn thể cán bộ, Đảng viên viết thu hoạch cá nhân, qua đó tự mỗi cán bộ, đảng viên đề ra chương trình hành động cá nhân và xem đây là tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên của Chi bộ. Việc làm trên đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên theo tấm gương đạo đức của Người. Ngoài ra, Chi bộ còn triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất  trong toàn thể đơn vị.

Minh chứng cho công tác này bằng việc Chi bộ đã tích cực tham gia Hội thi thuyết trình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy VKSND TP tổ chức, kết quả qua từng năm:  Đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải Ba và tham gia các phong trào thi đua khác do Quận ủy và ngành cấp trên phát động, đạt giải cao... Bên cạnh đó, Chi ủy - Chi bộ luôn nắm bắt được tình hình tư tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, Chi bộ đã xây dựng được một đội ngũ đảng viên luôn đồng tâm, nhất trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên trong đơn vị tham gia học tập lý luận chính trị, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ... nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ có 02 đồng chí hoàn thành lớp Cao cấp chính trị; 01 đồng chí hoàn thành lớp Trung cấp chính trị; 01 đồng chí theo học Thạc sỹ chuyên ngành Luật Kinh tế; nhiều lượt các đồng chí theo học lớp Nghiệp vụ kiểm sát và bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn....  do ngành tổ chức cũng như tham gia đầy đủ các lớp học Nghị quyết do Quận ủy Sơn Trà tổ chức. 

Ba là, quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng cơ quan, hoạt động của các các tổ chức,  đoàn thể trong đơn vị.

Do đặc thù là cơ quan bảo vệ pháp luật nên cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có phẩm chất đạo đức tốt; quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và có đủ năng lực chuyên môn để luôn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, để làm được được điều đó, Chi bộ thường xuyên lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng – đạo đức và nghiệp vụ; đồng thời nắm bắt được những tâm tư, tình cảm... của từng cán bộ, đảng viên để kịp thời có những uốn nắn, tránh phát sinh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, nhận thức của đảng viên... Do đó, trong nhiệm kỳ qua không có cán bộ, đảng viên nào trong đơn vị vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật ngành hay có những đơn thư khiếu - tố về tư cách đạo đức lối sống...

Thực hiện chủ trương của đảng về công tác tổ chức cán bộ, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tích cực tham gia xây dựng và lãnh đạo cơ quan kiện toàn tổ chức và sắp xếp bộ máy. Đã phối hợp cùng đơn vị đề nghị VKSND TP Đà Nẵng và VKSND Tối cao ra Quyết định tái bổ nhiệm 01 chức vụ Viện trưởng, 02 chức vụ Phó Viện trưởng; 01 chức danh Kiểm sát viên trung cấp; 01 chức danh Kiểm sát viên sơ cấp; bổ nhiệm mới 01 chức danh Kiểm sát viên Trung cấp; 03 chức danh Kiểm tra viên; đồng thời, đề nghị bổ sung thêm biên chế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, hàng năm, Chi bộ còn phối hợp với đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và lấy ý kiến nhận xét của Quận ủy đối với cán bộ lãnh đạo. Qua đó, tiến hành phân công, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết  08 của Bộ Chính trị. Cũng trên cơ sở đó, bố trí sắp xếp để một số đồng chí tham gia học các lớp lý luận chính trị, bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ, kiểm sát viên...

Đối với các tổ chức đoàn thể, hàng năm, Chi bộ đã có Nghị quyết lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, định hướng cho các tổ chức này hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, theo Điều lệ của các đoàn thể này, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quận ủy, của Chi bộ và Chương trình, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Lao động quận, Quận đoàn. Đồng thời, trong từng thời điểm, Chi bộ lãnh đạo các tổ chức này tham gia đầy đủ các phong trào thi đua văn – thể - mỹ do ngành cấp trên, và đơn vị tự đứng ra tổ chức. Ngoài ra, Chi bộ còn lãnh đạo để tổ chức Đại hội công đoàn, Đại hội Chi đoàn để bầu ra Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn đủ năng lực để hoàn thành tốt các hoạt động của các tổ chức đoàn thể;

Ngoài ra: Sự quan tâm lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua đối với công tác của các tổ chức đoàn thể như trên, đã tạo sự thúc đẩy cho hoạt động của các tổ chức này ngày một sôi nổi, tích cực và hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước, thật sự có tác dụng động viên cán bộ, viên chức trong đơn vị phấn khởi, an tâm công tác, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Vì vậy, qua các năm, Công đoàn đơn vị đều được công nhận là “Công đoàn vững mạnh”, “Công đoàn vững mạnh tiêu biểu”, Chi đoàn được Quận đoàn công nhận là “Chi đoàn vững mạnh”.

Bốn là, Chi bộ đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ V, tiếp tục phấn đấu xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, Chi bộ luôn xác định việc xây dựng tổ chức đảng là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt được quan tâm. Để đảm bảo Chi bộ trong sạch, vững mạnh thường xuyên liên tục, Chi bộ đã vận động, chỉ đạo cán bộ đảng viên tích cực và không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc làm theo của cán bộ đảng viên và thường xuyên kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, thông qua sinh hoạt Chi bộ hàng tháng và phân loại cán bộ công chức đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, hàng tháng, 06 tháng và hàng năm, Chi bộ đều xây dựng Nghị quyết, đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong đó tập trung giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, chú trọng phát hiện, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, Đảng viên, tăng cường giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên học tập lý luận chính trị và nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 10, Hướng dẫn số 10 và Hướng dẫn số 12 của Ban bí thư TW Đảng để “nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nâng cao chát lượng sinh hoạt Chuyên đề”... Do đó trong nhiệm kỳ qua năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên được nâng lên rõ rệt. Hàng năm từng cán bộ, đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật ngành...

Kết quả đánh giá chất lượng hàng năm Chi bộ luôn đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ không có đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời trong nhiệm kỳ qua, về công tác tuyên giáo có nhiều tiến bộ. Tại các buổi sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ đã chú trọng hơn trong việc thông tin tình hình kinh tế, chính trị trong nước và trên thế giới thông qua các Bản tin nội bộ của Đảng cấp trên, đồng thời giành nhiều thời gian để tuyên truyền, quán triệt các văn bản, chính sách mới ban hành và luôn quán triệt 19 Điều đảng viên không được làm đến đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ cũng thường xuyên quán triệt và kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của Chi bộ và cơ quan nhằm phát huy hơn nữa quyền dân chủ của cán bộ - Đảng viên, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước tập thể về công tác được giao.

Trong sinh hoạt, Chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì chế độ tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nên nội bộ Chi bộ giữ vững được sự đoàn kết nhất trí cao.

Tất cả các cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều thực hiện đúng quy định của Điều lệ đảng, không có đồng chí nào vi phạm 19 điều cấm đảng viên không được làm, tất cả các cán bộ đảng viên trong đơn vị đều thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.   

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra đảng cũng được quan tâm đúng mức. Chi bộ đã phân công đồng chí phó Bí thư phụ trách, theo dõi và tham mưu cho Chi bộ trong công tác kiểm tra. Trong nhiệm kỳ qua đã đề ra Chương trình kiểm tra hàng năm và thực hiện tốt chương trình này. Trên cơ sở duy trì tốt nề nếp sinh hoạt thường kỳ, cấp ủy thường xuyên nắm thông tin về tư tưởng, những biểu hiện lệch lạc về nhận thức, đồng thời duy trì mối liên hệ với cấp ủy Chi bộ nơi đảng viên cư trú để kiểm tra, uốn nắn kịp thời. Công tác quản lý, kiểm tra đảng viên được Chi bộ tiến hành liên tục, chặt chẽ, do đó không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

- Về công tác phát triển đảng viên mới: Chi bộ đã quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo nguồn và phát triển đảng viên mới nên trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 05 đảng viên mới (vượt 02 chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Chi bộ VKSND quận Sơn Trà khóa V,  nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra).

Năm là, Chi bộ thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác dân vận

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh các công tác nêu trên, cấp ủy Chi bộ còn thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác dân vận, từ nguồn đóng góp từ chính đồng lương của công chức, đảng viên trong đơn vị cũng như vận động, quyên góp từ các tấm lòng hảo tâm ngoài đơn vị. Vì vậy: Trong 05 năm qua, cấp ủy Chi bộ đã triển khai để các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tặng 100 suất quà với số tiền 77.000.000đ cho bà con huyện Bố Trạch, Quảng Bình để giảm bớt những khó khăn, mất mát về người và của trong trận lũ lịch sử năm 2015; tổ chức 14 chuyến đi tình nguyện với chủ đề “Xuân yêu thương” và “Áo mới đến trường” với số tiền khoảng 50.000.000đ/chuyên để giúp đỡ bà con và các em học sinh gặp khó khăn tại các xã miền núi biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam  nhân dịp Tết đến xuân về hàng năm cũng như vào dịp năm học mới. Bên cạnh đó, hàng tháng, đơn vị luôn giành 02 suất học bổng với số tiền 1.400.000đ tặng cho 02 em học sinh nghèo vượt khó của trường THCS Lê Độ… Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các cuộc vận động quyên góp do Ban dân vận quận ủy Sơn Trà, Liên đoàn lao động quận Sơn Trà phát động…

Đánh giá chung về hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thấy rằng, chất lượng hoạt động của Chi bộ, Chính quyền, các đoàn thể trong đơn vị được củng cố, đi vào hoạt động có nề nếp, kỉ luật, kỉ cương và hiệu quả, nhận thức của cán bộ Đảng viên, Đoàn viên, Công đoàn viên đã được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã triển khai nghiêm túc kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác được giao. Công tác phát triển Đảng viên: Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công Đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.Cán bộ - Đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao; giúp cho Cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng, từng bước khắc phục được những mặt còn tồn tại.Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng và chính quyền, nâng cao vai trị lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị. Cấp uỷ đã duy trì chế độ làm việc, sinh hoạt thường xuyên để giải quyết các công tác đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên mọi công việc được giải quyết thấu tình đạt lý. Các đồng chí Cấp ủy đều có tinh thần trách nhiệm trong công tác được giao.

Tuy nhiên, Chi bộ cũng nhìn nhận và thẳng thắn đđánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại nhất định. Một số ít cán bộ đảng viên, còn biểu hiện ngại va chạm, ngại đấu tranh, chưa tích cực trong công tác phê bình và tự phê bình, tác phong sinh hoạt chưa khoa học, chưa công nghiệp. Chất lượng kết quả về công tác chuyên môn của một số cán bộ, đảng viên trong một số vụ việc đôi lúc chưa cao; việc áp dụng các phương pháp, kỹ năng và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Sự phối hợp công tác của các tổ chức đoàn thể có lúc chưa đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh của các tổ chức đoàn thể; một số đồng chí tham gia các hoạt động đoàn thể chưa nhiệt tình, thiếu sự tâm huyết…

Để khắc phục những tồn tại trên, Chi bộ đã xác định những nhiệm vụ cơ bản trong nhiệm kỳ mới để đưa hoạt động của Chi bộ, cơ quan VKSND quận Sơn Trà đạt chất lượng và kết quả cao hơn.

Một là, thường xuyên duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Chi ủy thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong công tác; kịp thời trao đổi, rút kinh nghiệm, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong thực tế;

Hai là, quán triệt và triển khai kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến mọi cán bộ, đảng viên trong đơn vị;

Ba là, tập trung chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; làm tốt công tác cán bộ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt, kế cận có trình độ chuyên môn cao; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tốt các hoạt động đoàn thể trong đơn vị phát huy vai trò làm chủ, ý thức tự giác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong công tác chi bộ;

Bốn là, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình, xây dựng chi bộ trong sạch - vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm và chủ động của Chi ủy Chi bộ và đảng viên, cán bộ trong đơn vị cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Quận ủy Sơn Trà, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Viện KSND thành phố Đà Nẵng và phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan liên quan, tin chắc rằng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ và cơ quan VKSND quận Sơn Trà sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Văn Anh - VKSND quận Sơn Trà