menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, sinh hoạt chuyên đề năm 2022
Đăng ngày 24-05-2022 07:29

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng ngày 19/5/2022, Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, sinh hoạt chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy VKSND thành phố chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Quang Nớp, Đảng ủy viên trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2022

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng, ủy viên Ban cán sự Đảng; các đồng chí Đảng ủy viên, cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ VKSND thành phố.

Sau khi nghe đồng chí Trần Quang Nớp, Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2022, các đảng viên đại diện các Chi bộ đã phát biểu nhận thức của bản thân qua việc học tập chuyên đề. Theo đó, mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc tự giáo dục, rèn luyện và tu dưỡng nhằm hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn được các phẩm chất đạo đức cách mạng.

Các đảng viên tập trung học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND thành phố đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục xác định học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ, đảng viên; cụ thể hóa các nội dung chuyên đề vào các buổi sinh hoạt định kỳ của từng chi bộ, vận dụng sáng tạo chuyên đề năm 2022 vào thực tiễn cuộc sống, gắn với từng công việc của mỗi đảng viên, công chức và người lao động. Các chi bộ kết hợp triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, các đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng. Các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giám sát việc đăng ký và thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (Khoá XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch trong tình hình mới của cá nhân; đồng thời, mỗi đảng viên cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm xây dựng các chi bộ ngày càng vững mạnh./.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy VKSND thành phố kết luận Hội nghị

Tin, ảnh: Thanh Thủy, Thanh Vân (VPTH)