menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số hạn chế, vướng mắc và bất cập trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Đăng ngày 20-10-2021 06:20

Qua quá trình kiểm sát hồ sơ giải quyết khiếu nại cũng như thủ tục thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận thấy việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập, như: Về thời gian giải quyết khiếu nại, về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hình ảnh phiên họp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính​

Về thời gian giải quyết khiếu nại: Theo quy định tại Điều 33, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án thì trong 5 ngày làm việc Thẩm phán phải mở phiên họp, trước khi mở phiên họp 3 ngày thẩm phán gủi thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát và Cơ quan đề nghị … để tham gia giải quyết khiếu nại. Vì thời gian chỉ có 03 ngày gửi thông báo vì vậy nhiều trường hợp Viện kiểm sát chưa nhận được thông báo của Tòa án nên không có thời gia để xem và nghiên cứu hồ sơ cũng như sắp xếp thời gian tham gia phiên họp. Dẫn đến một số phiên họp vắng mặt Viện kiểm sát hoặc đại diện cơ quan đề nghị nên phải hoãn phiên họp. - Viêc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Đối với các đối tượng nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định việc lập hồ sơ còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng vi phạm thường cố tình khai báo không đúng sự thật nơi cư trú, khai tạm trú nhiều nơi trên địa bản thành phố Đà Nẵng gây khó khăn cho công tác xác minh nơi cư trú. Đồng thời, sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền để xác minh nơi cư trú của người nghiện ma túy chưa thống nhất, hiệu quả.

Một số hồ sơ lập đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, cơ quan có thẩm quyền lập chưa chặt chẽ, dẫn đến quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại của Tòa án cấp phúc thẩm phải tiến hành xác lại dài thời gian giải quyết, như: Tại Điều 2 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã quy định: Nơi cư trú ổn định là nơi người vi phạm thường trú hoặc tạm trú, nhưng phải là nơi người đó hiện đang thường xuyên sinh sống. Qua thực tiễn áp dụng, cơ quan có thẩm quyền khi lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiệm ma túy không có nơi cư trú ổn định chỉ thể hiện việc Cơ quan Công an nơi đăng ký thường trú lập biên bản xác định người nghiện ma túy không có mặt tại nhà nơi đăng ký thường trú. Tuy nhiên vẫn có trường hợp người nghiện ma túy tại thời điểm xác minh đối tượng không có tại nơi đăng ký thường trú nhưng đã tạm trú và thường xuyên sinh sống tại một địa điểm khác để thuận tiện cho công việc của bản thân và gia đình. Vì vậy nếu căn cứ quy định trên thì người vi phạm vẫn được coi là có nơi cư trú ổn định. Để hạn chế những vướng mắc nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến công tác cai nghiện ma túy nhằm bảo đảm đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính. Sửa đổi Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án đảm phù hợp với Luật Phòng chống ma túy. Hướng dẫn rõ ràng các thủ tục cần thiết để xác định một người là không có nơi cư trú ổn định (lang thang) để thống nhất trong việc áp dụng, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Cần có quy định cụ thể về chế độ, chính sách hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện nhằm khuyến khích được phần lớn người nghiện tự đăng ký cai nghiện tự nguyện để giảm bớt các trường hợp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án.

Nguyễn Thị Tú Anh – Phòng 10