menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 khu vực Miền Trung
Đăng ngày 06-07-2012 10:10
Ngày 4/7/2012, tại Đà Nẵng, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, gồm: Vụ 1, 1B, Vụ 4, Viện phúc thẩm 2; Văn phòng, Vụ tổ chức cán bộ, Vụ kế hoạch tài chính, Cục thống kê tội phạm VKSND tối cao và Lãnh đạo Viện, Chánh văn phòng các VKS của 13 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa vào Ninh Thuận. Ngoài ra còn có các Viện trưởng VKS các quận , huyện thuộc thành phố Đà Nẵng tham gia. Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai - Phó Viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

 

 
  

Theo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 khu vực các tỉnh miền Trung của VKSND tối cao trình bày, tình hình tội phạm tại các tỉnh khu vực miền Trung tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số vụ án khởi tố tăng 12%  so với cùng kỳ năm 2011, tính chất một số loại tội phạm ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, VKSND các tỉnh miền Trung đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại vi phạm và tội phạm; tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của VKS trong tiến trình cải cách tư pháp, các quy định mới của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực hình sự, các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp để tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; nâng cao chất lượng việc phê chuẩn các quyết định tố tụng của CQĐT, kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Chức năng công tố được thể hiện rõ hơn; tỷ lệ trả hồ sơ giảm, các trường hợp phải đình chỉ do không phạm tội giảm mạnh. Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, hoạt động xét hỏi, tranh tụng của KSV tại phiên tòa được nâng lên. Điển hình trong lĩnh vực này là các VKS Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Yên… Trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết án dân sự, kiểm sát thi hành án, giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp được các đơn vị chú trọng, áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, chú ý phát hiện vi phạm và ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm. Công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, quản lý, chỉ đạo, điều hành và hậu cần có nhiều tiến bộ …

Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị chưa chủ động thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; chất lượng THQCT & KSHĐTP có chuyển biến nhưng còn chậm; số người bị bắt, tạm giữ hình sự sau phải xử lý hành chính hoặc phải trả tự do vẫn chiếm tỷ lệ cao; tỷ lệ giải quyết án của nhiều đơn vị chưa cao; kỹ năng tranh tụng của nhiều KSV chưa tốt; số kháng nghị phúc thẩm giảm; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm phải rút cao (10,4%); một số chỉ tiêu trong công tác kiểm sát THA, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều đơn vị chưa chú trọng tổng hợp vi phạm, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ để thông báo rút kinh nghiệm; chưa tích cực tổng hợp những vi phạm, thiếu sót của các ngành, các lĩnh vực quản lý Nhà nước để kiến nghị các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Dù thời gian hội nghị rất hạn chế nhưng do tổ chức khoa học và khẩn trương nên hầu hết các đại biểu đại diện cho các đơn vi đều có tham luận hoặc phát biểu ý kiến, bày tỏ những quan điểm, khúc mắc và kiến nghị của đơn vị mình. Những ý kiến của đại diện địa phương xoay quanh vấn để chưa thống nhất khi áp dụng các điều luật vào những vấn đề cụ thể giữa Tòa án và VKS trong khi VKSTC và Tòa án Tối cao chưa có các văn bản hướng dẫn thống nhất, kịp thời, dẫn đến tình trạng hiểu thế nào làm thế ấy; nhiều loại tội phạm mới xuất hiện, nhiều hình thức phạm tội tinh vi mà các bộ luật chưa kịp định danh; những khó khăn về trang thiết bị, về ngân sách, về nhân sự đang làm bó tay các hoạt động nghiệp vụ…

 
Phó Viện trưởng thường trực Hoàng Nghĩa Mai đã đánh giá: Hội nghị Sơ kết theo Cụm lần này là cơ hội tốt cho các địa phương có điều kiện phát biểu tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cũng như nêu lên những kinh nghiệm hay, cách làm tốt để các đơn vị bạn học tập. Nổi bật nhất tại Hội nghị sơ kết này là các ý kiến phát biểu tham luận thẳng thắn, nghiêm túc, có trách nhiệm, đúng trọng tâm của lãnh đạo VKS các địa phương.

Xung quanh những vấn đề quan tâm của VKS các địa phương, đồng chí Hoàng Nghĩa Mai đã trực tiếp trả lời và giải thích cặn kẽ tại Hội nghị. Theo đó, chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp vẫn được ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện, trên tinh thần và tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị BCH TW lần thứ XI là tăng cường trách nhiệm hoạt động công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, tiến tới hoạt động kiểm sát chỉ đạo, giám sát hoạt động điều tra. Tinh thần cải cách tư pháp cũng đi theo hướng đó, với trọng tâm đổi mới và cải cách hoạt động tư pháp, phù hợp với tình hình và điều kiện của đất nước. Đồng chí cũng cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, ngành Kiểm sát đã triển khai nhiều biện pháp và thực hiện nhiều đề án lớn, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt; việc tham gia vào xây dựng Hiến pháp, xây dựng mới và bổ sung các dự án luật, các Bộ luật có vai trò quan trọng của ngành Kiểm sát, phù hợp với yêu cầu đổi mới… Trong tiến trình chung của quá trình đổi mới, cải cách tư pháp, việc tăng biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, KSV, nhất là vấn đề bổ nhiệm KSV, phân cấp KSV và tỷ lệ cơ cấu ở các cấp, các đơn vị được đồng chí giải thích cụ thể, theo đó, không chỉ lãnh đạo VKSND tối cao mà Đảng, Nhà nước cũng rất quan tâm đến vấn đề này.

Công tác đào tạo cũng như các vấn đề về cơ sở vật chất, trang phục và kinh phí …, cũng được đồng chí Phó viện trưởng thường trực trả lời thẳng thắn. Đồng chí cũng đặt ra vai trò, trách nhiệm cho VKS các địa phương khi tình hình tội phạm gia tăng, tính chất phức tạp hơn… Trong khi đó, tính chủ động trong hoạt động Kiểm sát điều tra ở nhiều đơn vị còn hạn chế; vẫn đang còn oan sai, cơ quan tố tụng còn nhiều vi phạm… lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo quan tâm tới tiêu chí kháng nghị, vậy mà vì sao năm nay giảm ? (Cụ thể trong lĩnh vực dân sự, trách nhiệm được giao lớn hơn, tham gia giải quyết nhiều hơn… nhưng kháng nghị giảm). Đặc biệt, đồng chí quán triệt các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết TW 4, phải chú trọng đến chất lượng cán bộ, phẩm chất của cán bộ, trách nhiệm của người Đảng viên… Ngoài ra, những vấn đề khác như tội phạm an ninh quốc gia, tình hình phức tạp ở một số địa phương trong việc liên quan đến người nước ngoài – đặc biệt các vùng biên giới, hải đảo, các vùng nhạy cảm về kinh tế, quốc phòng; công tác thanh tra, kiểm tra, việc tăng cường tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài… cũng được đồng chí Hoàng Nghĩa Mai trả lời thỏa đáng.

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo các vụ Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn với các địa phương; giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách và nhìn nhận lại những tồn tại phải khắc phục để tạo điều kiện tốt nhất cho VKS địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị của VKSND tối cao, kế hoạch đề ra của từng đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.