menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
LIÊN CHIỂU: Tiến hành phúc tra việc thực hiện nội dung kiến nghị, kết luận năm 2022
Đăng ngày 04-01-2023 02:31

Ngày 27/12/2022, VKSND Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã tiến hành phúc tra việc thực hiện nội dung kiến nghị, kết luận năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu.

Đoàn phúc tra do đồng chí Bùi Thị Hải - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu làm trưởng đoàn cùng các thành viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị.

Sau khi nghe đồng chí Bùi Thị Hải công bố quyết định và kế hoạch phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận năm 2022, đồng chí – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu đã báo cáo kết quả việc thực hiện nội dung kiến nghị, kết luận kiểm sát trực tiếp của VKSND quận Liên Chiểu về việc yêu cầu khắc phục những vi phạm, thiếu sót, tồn tại trong công tác THADS.

Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, đoàn công tác của VKSND quận Liên Chiểu nhận thấy Chi cục THADS quận đã tổ chức khắc phục hầu hết các vi phạm đã nêu trong các kiến nghị, kết luận của năm 2022. Đồng thời, Chi cục trưởng Chi cục THADS sự quận đã tổ chức họp để kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc để Chấp hành viên chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục THADS nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Sau khi tiến hành xong việc phúc tra, VKSND quận Liên Chiểu đã lập biên bản làm việc và ban hành kết luận phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận đối với Chi cục THADS quận theo đúng quy định./.

Bùi Thị Hải – VKS Liên Chiểu