menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Họp bàn đưa công trình trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà vào hoạt động
Đăng ngày 04-02-2023 03:58

Sáng ngày 10/1/2023, Chủ đầu tư công trình trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà họp với các đơn vị thi công, tư vấn công trình. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, đại diện Chủ đầu tư; Kế toán trưởng; lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà. Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX 25, Chỉ huy trưởng công trình cùng đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án.

Tại cuộc họp, đại diện nhà thầu Công ty cổ phần VICONEX 25, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án báo cáo tiến độ, chất lượng công trình trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà; khẳng định công trình đã cơ bản hoàn thành theo thiết kế, dự toán được duyệt; đủ điều kiện để nghiệm thu, bàn giao sử dụng tạm thời. Đồng thời nghe các ý kiến của đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, kế toán trưởng, đại diện Chủ đầu tư về bổ sung thiết kế dự toán công trình, đề nghị tạm thời bàn giao cho Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà quản lý, sử dụng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố biểu dương đơn vị thi công đã hoàn thành công trình trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà bảo đảm tiến độ, chất lượng theo thiết kế, dự toán được phê duyệt; đồng thời đề nghị các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế , quản lý dự án tiếp tục phối hợp để hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nghiệm thu, bàn giao công trình trước ngày 30/6/2023; khẩn trương rà soát các công việc cần thiết để bổ sung dự toán, thiết kế; các đơn vị thi công cung cấp đồ gỗ và tư vấn tổ chức nghiệm thu, bàn giao trang thiết bị cho Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà để quản lý, tạm thời đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Trong quá trình vận hành trụ sở, Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà phối hợp với đơn vị thi công tiếp tục khắc phục những tồn tại để bảo đảm công trình hoạt động có hiệu quả.

Văn Hưng (ảnh Thái Sơn)