menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu: Thành lập Tổ giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận
Đăng ngày 04-08-2021 08:11

Ngày 31/7/2021, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đã ban hành Quyết định số: 418-QĐ/QU về việc thành lập Tổ giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

 

Theo đó, Tổ giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu gồm có 21 thành viên, với nhiệm vụ theo dõi việc tổ chức triển khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương và việc chấp hành của nhân dân các phường trên địa bàn quận trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, nhất là Nghị quyết số: 08-NQ/TU ngày 30-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và Chỉ thị số: 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

Hình ảnh: Các lực lượng được phân công ra quân thực hiện nhiệm vụ

Cũng theo quyết định trên, đồng chí Lê Đường - Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu được phân công làm thành viên tổ giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn phường Hòa Minh trong suốt quá trình thực hiện cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh: Đ/c Lê Đường kiểm tra tại một số chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến ngày càng phức tạp, việc tăng cường giám sát và kiểm tra việc thực hiện hoạt động của các chốt kiểm soát ra, vào trên địa bàn quận Liên Chiểu và việc chấp hành nguyên tắc phòng chống dịch của nhân dân các phường là hoạt động cấp bách, cần thiết để đảm bảo hiệu quả quy trình cho người thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của cấp trên.

Một số hình ảnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Hoài Bão - VKSND quận Liên Chiểu

Main is temporarily unavailable.