menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp của các Cơ quan nội chính trung ương
Đăng ngày 05-04-2022 01:00

Vào sáng ngày 31/3/2022, tại điểm cầu Hội trường Thành ủy Đà Nẵng; các cơ quan thộc khối nội chính thành phố Đà Nẵng cùng Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao tại thành phố Đà Nẵng đã tham dự Hội nghị trực tuyến Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng TAND tối cao và Ban cán sự đảng VKSND tối cao trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì Hội nghị có: Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư

Hình ảnh: Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội phát biểu kết luận.

Điểm cầu tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì. Tham dự có: ông Phan Văn Cần, Viện trưởng VKSND cấp cao tại thành phố Đà Nẵng; ông Phạm Tấn Hoàng, Phó Chánh án TAND cấp cao tại thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính và công chức Ban Nội chính Thành ủy; Công an thành phố: Lãnh đạo, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, Trưởng các phòng; TAND: Các đồng chí trong Ban cán sự đảng, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Thi đua khen thưởng, các Tòa chuyên trách; VKSND thành phố: Các đồng chí trong Ban cán sự đảng, lãnh đạo và đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng.

Hình ảnh: Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã nêu việc tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng TAND tối cao và Ban cán sự đảng VKSND tối cao trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để đánh giá quá trình triển khai thực hiện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm; đồng thời đề cập, xác định phương hướng, những nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao trong công tác phối hợp giữa các cơ quan.

Hình ảnh: Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao phát biểu tham luận tại Hội nghị

Các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước đã theo dõi trực tuyến và nghe được, lĩnh hội được những tham luận tại Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng TAND tối cao và Ban cán sự đảng VKSND tối cao trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đã đánh giá cao những trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả của bốn cơ quan là: Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng TAND tối cao, Ban cán sự đảng VKSND tối cao cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng. Đồng thời; chỉ đạo trong  thời gian tới, 04 cơ quan cần tăng cường để nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng đối với lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tham mưu trong việc chỉ đạo đẩy mạnh phát hiện để điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định pháp luật; phải có biện pháp để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; bên cạnh đó phải tăng cường công tác phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...

Tường Tâm - VPTH