menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-11-2021 08:19

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-VKS-P2 ngày 05/10/2021 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Hoài Nam - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng. Ngày 26/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố Kết luận.​

Đoàn kiểm sát VKSND thành phố Đà Nẵng – Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát

Qua công tác kiểm sát nhận thấy, từ ngày 15/11/2019 đến ngày 30/9/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã mở sổ tiếp nhận các nguồn tin về tội phạm, các kết quả giải quyết được theo dõi. Có sự phân công cán bộ điều tra trực ban 24/24h để tiếp nhận, vào sổ theo dõi đúng quy định; Các nguồn tin về tội phạm cơ bản được phân loại, xử lý theo đúng thời gian, trình tự pháp luật quy định. Nhiều nguồn tin về tội phạm phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực được dư luận quan tâm đều được phân công Điều tra viên có năng lực, kinh nghiệm thụ lý giải quyết và thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, chủ động họp liên ngành để kịp thời đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm giải quyết. Qua đó, có nhiều nguồn tin về tội phạm nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm xảy ra tại địa phương đã được phát hiện, xác minh, xử lý kịp thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm của Cơ quan An ninh điều tra vẫn còn có những hạn chế: Mặc dù các nguồn tin về tội phạm được tiếp nhận, theo dõi giải quyết nhưng cơ quan điều tra chưa mở các loại sổ sách trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết các nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an; một số hồ sơ tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin chưa được sắp xếp khoa học, chưa đóng bút lục; một số Quyết định tố tụng không được đóng dấu; có sự thay đổi Phó Thủ trưởng nhưng không ra Quyết định thay thế để bổ sung hồ sơ; một số hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, sau khi giải quyết không thông báo kết quả cho cá nhân, tổ chức có liên quan; …

Đồng chí Trần Đình Liên- Thủ trưởng CQĐT phát biểu sau kết luận

Sau khi nghe kết luận sơ bộ của cuộc kiểm sát trực tiếp, đồng chí Đồng chí Lê Thanh Dương - Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo cán bộ, Điều tra viên nghiêm túc khắc phục hạn chế, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định của pháp luật./.

Trương Quang Vương- P2