menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
HÔI CỰU CHIẾN BINH VKSND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC
Đăng ngày 28-05-2013 14:47
Từng hội viên đã ý thức được vai trò, vị trí và nhiệm vụ trọng tâm của Hội được Điều lệ Hội quy định là bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; nhiều Hội viên của Hội giữ vị trí quan trọng là Viện trưởng, Phó Viện trưởng, trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng..., 100% hội viên là đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi sinh hoạt cơ quan, nhiều hội viên đã có những ý kiến đóng góp tích cực trong việc xây dựng đảng, xây dựng cơ quan. Bản thân mỗi hội viên đều gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện hòan thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

                                                           

 

1. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức của Hội:

Công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng có tính chất định hướng cho mỗi cán bộ, hội viên có quan điểm chính trị vững vàng, có nhận thức đúng đắn về Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, do đó, Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp cho Hội viên giữ vững niềm tin, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 100% hội viên đều tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 4, 5, khóa XI.

Hội viên đều yên tâm công tác, chưa thấy có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; 100% hội viên là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hội viên không hoàn thành nhiệm vụ. Hội viên và gia đình hội viên gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và các quy định, phong trào do cơ quan và địa phương nơi hội viên cư trú phát động; 100 % hội viên tham gia học tập Nghị quyết, chỉ thị Đảng, của Ngành; hội viên là cán bộ chủ chốt tham gia cấp ủy thực hiện việc tự phê bình, phê bình theo tinh thần NQTW 4 đạt yêu cầu đề ra. Hội viên là đảng viên tham gia kiểm điểm tại Chi bộ nơi sinh hoạt đảm bảo chất lượng.

Thực hiện chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh khối, Hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017. Việc tổ chức Đại hội đã thực hiện đầy đủ các quy trình,  Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới với 03 đồng chí và thông qua Nghị quyết đại hội.

Trong năm đã chuyển sinh hoạt cho 02 hội viên, kết nạp mới 04 hội viên, tiếp nhận sinh hoạt 01 hội viên, tổng số hội viên đến nay là 15 đồng chí.

 

2. Công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị:

          Từng hội viên đã ý thức được vai trò, vị trí và nhiệm vụ trọng tâm của Hội được Điều lệ Hội quy định là bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; nhiều Hội viên của Hội giữ vị trí quan trọng là Viện trưởng, Phó viện trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng..., 100% hội viên là đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi sinh hoạt cơ quan, nhiều hội viên đã có những ý kiến đóng góp tích cực trong việc xây dựng đảng, xây dựng cơ quan. Bản thân mỗi hội viên đều gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện hòan thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Ngoài công tác chuyên môn, Hội cựu chiến binh VKSND thành phố Đà Nẵng cũng đã tham gia BCH Công đoàn cơ quan xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ A, B,C để tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong việc chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tự chủ.

Nhân dịp kỷ niệm thành lập Hội Cựu chiến binh và ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Hội đã tổ chức buổi gặp mặt giữa Hội với Chi đoàn thanh niên và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan để ôn lại truyền thống quân đội, qua đó giúp thế hệ trẻ nâng cao hiểu biết về truyền thống vẻ vang của quân đội ta, và hình ảnh đẹp đẽ của anh bộ đội Cụ Hồ, tiếp bước cha anh và những người đi trước thực hiện tốt hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong xây dựng và phát triển đất nước.

 

3. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Hội viên:

Phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên Hội CCB VKSND thành phố Đà Nẵng trong bất kỳ cương vị công tác nào cũng đều gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.Từ đồng chí giữ chức vụ là  Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Trưởng, phó phòng nghiệp vụ đến các đồng chí kiểm sát viên, chuyên viên, bảo vệ  đều luôn luôn trăn trở, tìm tòi những cách làm mới, sáng tạo mới với vị trí và nhiệm vụ mà mình đang đảm trách để làm sao hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị chung của tòan ngành và nhiệm vụ cụ thể của từng CCB được phân công.

Bên cạnh đó, Hội CCB luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất  cho hội viên. Hội đã ủng hộ hội viên của Hội 500.000đ để cùng đơn vị cũ về thăm lại chiến trường xưa tại Bình Định; thăm hội viên ốm đau và tặng quà hội viên nghỉ hưu 900.000đ. Tuy số tiền không lớn nhưng đây là động lực giúp hội viên ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với tổ chức Hội.

         

4.Trong hoạt động xã hội, thể dục, thể thao:

          Trong hoạt động xã hội:

- Cử hội viên đi thăm và tặng quả mẹ Việt Nam anh hùng, thắp hương gia đình liệt sỹ có con là cán bộ đang công tác tại VKSND thành phố nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và tết Nhâm Thìn 2012;

- Hội đã đóng góp phụng dưỡng 01 Mẹ Việt Nam anh hùng ở  xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam với số tiền 1.850.000đ

-Đóng góp ủng hộ đầy đủ các quỹ: Vì Trường Sa, xây dựng nông thôn mới Hòa Vang, mái ấm công đoàn, khuyến học.. với số tiền 1.500.000đ.

Đặc biệt, trong năm 2012, nhân ngày thương binh liệt sỹ, được sự hỗ trợ của Lãnh đạo cơ quan, Hội đã tổ chức 01 chuyến đi thăm chiến trường xưa tại căn cứ Nước oa, huyện Bắc Trà My.

Hội đã cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch và 01 Hội viên dự lễ truy điệu và an táng 08 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đà Nẵng.

5. Những tồn tại:

Hoạt động của Ban chấp hành tuy đã có nhiều cố gắng nhưng nhìn chung chưa sôi nổi, còn trầm lặng; chưa có những cách làm mới nhằm nâng cao hoạt động của Hội. Một số Hội viên chưa tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, ít tham gia phát biểu xây dựng chi bộ, cơ quan.

Việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Chi đoàn thanh niên về Giáo dục thế hệ trẻ… còn lúng túng.

 
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, bảo vệ Đảng, Chính quyền, xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng bộ và Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo tất cả hội viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Hội CCB cấp trên nhằm nâng cao nhận thức cho từng hội viên. Vận động hội viên nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được  phân công; gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan. Đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, thể hiện là chỗ dựa vững chắc Cấp ủy Đảng và Chínhquyền;

Vận động hội viên triệt và thực hành tiết kiệm, tham gia phòng chống tham nhũng, quan liêu;

Từng hội viên phải có lối sống lành mạnh, giản dị, quan hệ gần gũi với quần chúng; xây dựng nếp sống văn minh công sở, hội viên là đảng viên phải thật sự gương mẫu, là hạt nhân lãnh đạo quần chúng;

Đổi mới phương thức hoạt động, thực hịên nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; Báo cáo đầy đủ và kịp thời công tác quý, năm cho Hội CCB khối.

Phối hợp với BCH Chi đoàn bàn biện pháp thực hiện Quy chế phối hợp trong việc giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lý tưởng cộng sản. Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do CCB cấp trên và ngành phát động.