menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê - Tham gia cuộc thi “Thanh niên với ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính”; cuộc thi ảnh trực tuyến “Góc làm việc thanh niên khoa học” và “Nụ cười công sở”
Đăng ngày 23-05-2020 13:35

Thực hiện kế hoạch số 118-KH/ĐTN ngày 27/04/2020 của Ban thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã tham gia cuộc thi “Thanh niên với ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính”; cuộc thi ảnh trực tuyến “Góc làm việc thanh niên khoa học”“Nụ cười công sở”.

Với mục đích phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần năng động, sáng tạo của thanh niên trong công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ Đoàn, Đoàn thanh niên trên toàn quận, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ Đoàn, Đoàn thanh niên trong việc trang trí nơi làm việc, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và hình ảnh cán bộ Đoàn, Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại nơi làm việc.

Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê đạt giải nhì với nội dung thi ảnh trực tuyến “Nụ cười công sở”

Hưởng ứng cuộc thi, các đơn vị Đoàn phường và Đoàn khối các cơ quan trong địa bàn Quận Thanh Khê đã nhiệt tình tham gia. Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã tham gia tích cực và đạt giải Nhì trong cuộc thi với nội dung thi ảnh trực tuyến “Nụ cười công sở” do đồng chí Lam Phương thực hiện.

Góc làm việc thanh niên khoa học tại VKSND quận Thanh Khê

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thanh Thuận - VKSND quận Thanh Khê