menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê - Chi bộ VKSND quận tham gia Hội thi trực tuyến “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” năm 2020 chào mừng 130 năm ngày sinh chủ tịch HCM
Đăng ngày 21-05-2020 14:07

Thực hiện Kế hoạch số 168 KH/TĐTN-BTG ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng về học tập 02 chuyên đề Chỉ thị 05 CT/TW với nội dung chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Hồ Chí Minh về tu dưỡng đạo đức suốt đời”, và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận Đoàn kết tập hợp thanh niên”, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội thi trực tuyến: “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”.

Hội thi được tổ chức từ ngày 06/5/2020 đến ngày 15/5/2020 theo hình thức trực tuyến. Đối tượng tham gia hội thi là toàn bộ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, sinh viên các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn Đà Nẵng, đồng thời khuyến khích công dân Việt Nam, người nước ngoài đang học tập, sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia. Tính đến ngày 15/5/2020, trên toàn địa bàn Đà Nẵng có 40.991 thí sinh đã đăng ký thi, trong đó có 2,705 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê. Tất cả Đoàn viên Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê đều đăng ký tham gia Hội thi rất nhiệt tình, có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

 Hình ảnh phát biểu phát động Hội thi

Bài thi “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” được xây dựng dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm với khối kiến thức là: 02 chuyên đề Chỉ thị 05 CT/TW dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020 và kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, thí sinh sẽ trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm được chấm điểm tự động bằng máy tính. Bài thi với 30 câu hỏi trắc nghiệm theo dạng chọn đáp án A, B, C, D, thí sinh chọn 01 đáp án đúng nhất. Bài dự thi của thí sinh được đánh giá dựa trên 02 tiêu chí: (1) Tổng số câu trắc nghiệm thí sinh trả lời đúng (tối đa 30 điểm); (2)Thời gian hoàn thành phần thi (sẽ được tính khi các thí sinh có điểm số bằng nhau).

 Hình ảnh trao giải Hội thi

Thông qua Hội thi, đã phần nào giúp các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về một nhân cách lớn, một nhà cách mạng lỗi lạc, một con người ưu tú của dân tộc đã giành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đồng thời nâng cao ý thức về tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

 Lam Phương – VKSND quận Thanh Khê