menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê - Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân phường
Đăng ngày 21-05-2020 09:19

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, từ ngày 14/5/2020 đến ngày 20/5/2020, Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác tại 05 Uỷ ban nhân dân phường: Thạc Gián, Chính Gián, Tam Thuận, Hòa Khê, Thanh Khê Tây.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; các đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thanh - Kiểm sát viên, đồng chí Trần Thùy Dương – Chuyên viên làm thành viên. Ngoài ra, để đảm bảo tính khách quan và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã mời đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê, đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Thanh Khê cùng tham gia Đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND phường Thanh Khê Tây

Qua kiểm sát nhận thấy: Nhìn chung, Uỷ ban nhân dân các phường về cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án đối với các bị án đang chấp hành án tại địa phương: Mở sổ thụ lý theo dõi, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; nhanh chóng phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục bị án; kịp thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan Thi hành án hình sự quận xem xét cấp giấy chứng nhận cho các bị án chấp hành xong thời gian thử thách... Quá trình làm việc, Đoàn kiểm sát cũng đã ghi nhận và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi hành án hình sự tại địa phương, việc thực hiện những nội dung mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê sẽ ban hành Kết luận, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, đảm bảo cho các Bản án, Quyết định của Toà án được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất.

 Trần Thùy Dương – VKS Thanh Khê