menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Đồn Biên phòng Non Nước
Đăng ngày 23-05-2020 13:42

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngày 20/5/2020, Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn đã công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Đồn Biên phòng Non Nước – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng (Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra). Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Viện trưởng Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn làm Trưởng đoàn.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Giang công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Đồn Biên phòng Non Nước nhằm phát hiện và làm rõ những vi phạm, kết luận và kiến nghị khắc phục, sửa chữa vi phạm, phối hợp đề ra những giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm để thực hiện tốt Điều 145, 146, 147 và 148 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng như tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn và Đồn Biên phòng Non Nước.

Quá trình kiểm sát sẽ thực hiện các phương pháp như sau: Nghe báo cáo theo nội dung đã yêu cầu; Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến yêu cầu kiểm sát; Phương pháp khác (trao đổi, lấy ý kiến,…).

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, đoàn đã nghe đồng chí Đoàn Văn Tĩnh – Trưởng Đồn Biên phòng Non Nước báo cáo một số nội dung cơ bản theo yêu cầu của kế hoạch kiểm sát và mong muốn đoàn kiểm sát sẽ kiểm tra, góp ý để rút kinh nghiệm chung, hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm sát tại Đồn Biên phòng Non Nước trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Trịnh Ngọc Thùy Trang – VKSND Q.Ngũ Hành Sơn