menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Xác định tư cách pháp nhân đối với Doanh nghiệp tư nhân
Đăng ngày 25-06-2020 11:05

Việc xác định tư cách pháp nhân của các loại hình Doanh nghiệp nói chung trong đó có Doanh nghiệp tư nhân có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thụ lý giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại. Bài viết dưới đây xin đề cập và chia sẻ về tư cách pháp nhân trong doanh nghiệp tư nhân.

Tại Điều 183 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

"1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. 4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần."

Theo qui định trên đây thì Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp một chủ, do một chủ thể đứng ra thành lập. Chủ thể này dùng tài sản của mình đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không có sự hùn vốn, không có sự liên kết của nhiều thành viên. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người duy nhất đầu tư vốn thành lập nên Doanh nghiệp tư nhân cũng là người duy nhất có quyền định đoạt các vấn đề tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một điều cần lưu ý là dù một chủ, Doanh nghiệp tư nhân vẫn là đơn vị kinh doanh mang tính chất một tổ chức kinh tế.  Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp chủ Doanh nghiệp tư nhân thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại  nhận thấy trong thời gian qua quá trình thụ lý, giải quyết của Tòa án trong việc xác định tư cách pháp nhân cơ bản đảm bảo theo đúng pháp luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra trường hợp xác định sai về tư cách pháp nhân đối với Doanh nhiệp tư nhân như vụ án KDTM giữa Nguyên đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư M và Bị đơn là bà Nguyễn Thị T  –  Chủ Doanh nghiệp tư nhân HT. Tại Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 20/2019/KDTM-ST ngày 27/11/2019 Tòa án ND quận T đã  xác định Doanh nghiệp tư nhân HT là bị đơn trong vụ án là vi phạm thủ tục tố tụng. Theo quy định tại khoản 3 Điều 185 Luật doanh nghiệp: “Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.” Đồng thời, theo quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự thì Doanh nghiệp tư nhân không phải pháp nhân nên không có tư cách tham gia tố tụng được quy định tại Điều 69 BLTTDS. Căn cứ các quy định này, khi giải quyết tranh chấp này Tòa án sơ thẩm phải xác định bị đơn là bà Nguyễn Thị T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân HT thì mới đảm bảo theo đúng qui định của Bộ luật TTDS.

Việc xác định tư cách pháp nhân đối với Doanh nghiệp tư nhân trong tố tụng dân sự nếu không chú ý thì dễ bị nhầm lẫn với các loại hình doanh nghiệp khác, vậy xin được chia sẻ nội dung trên đây để cùng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát án kinh doanh thương mại ./.
                                                           

   Đặng Ngọc Hoài Linh – Phòng 10