menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
Đăng ngày 26-06-2020 10:04

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 và Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2018 ngày 24/8/2018 của Liên ngành trong công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố quận Sơn Trà. Sáng ngày 25/6/2020, Viện KSND quận Sơn Trà và Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã phối hợp tổ chức họp định kỳ đối chiếu, rà soát, phân loại các tố giác, tin báo về tội phạm còn tồn đọng trong tháng 5 năm 2020.

Tại cuộc họp, các đồng chí Lãnh đạo hai đơn vị đã nghe các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên báo cáo về tình hình tiếp nhận, cũng như tiến độ kiểm tra, xác minh các nguồn tin về tội phạm, nhất là các nguồn tin đã có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo hai đơn vị tại kỳ họp trước, theo đó trong tháng 5 năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã thụ lý và Viện KSND quận Sơn Trà đã THQCT và Kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin đối với: 47 nguồn tin về tội phạm, hai đơn vị đã phối hợp giải quyết 26 tin, trong đó có 14 tin đã khởi tố vụ án hình sự, 08 tin không khởi tố; 03 tin tạm đình chỉ và chuyển giải quyết theo thẩm quyền 01 tin, còn lại 21 tin đang trong thời hạn kiểm tra, xác minh.

Bên cạnh đó, các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên cũng đã báo cáo Lãnh đạo hai cơ quan về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trên cơ sở đó, các đồng chí Lãnh đạo đã có những chỉ đạo mang tính định hướng để các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ giải quyết nhanh chóng dứt điểm các nguồn tin còn tồn đọng.

Đào Đức Hữu - VKSND quận Sơn Trà