menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn – Điển hình tiên tiến, phát huy sức mạnh phong trào “Thi đua - Yêu nước”
Đăng ngày 26-06-2020 10:10

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn được thành lập năm 1997 theo Quyết định số: 44/TCCB ngày 27/01/1997 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành giao phó, gắn với việc phục vụ tốt tình hình chính trị tại địa phương.

Tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý trong các phong trào thi đua

Trong những năm qua, với những nỗ lực của tập thể công chức và người lao động, đơn vị đã triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành cũng như trong các phong trào thi đua yêu nước. Tập thể đơn vị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn luôn phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng; xây dựng ngành, hội đoàn thể ngày càng vững mạnh. Chất lượng công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng được nâng cao. Việc tổ chức triển khai Kế hoạch công tác hằng năm có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn được nhiều khâu công tác đột phá phù hợp với tình hình đơn vị; thường xuyên phát hiện vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng để ban hành kháng nghị, kiến nghị, góp phần bảo vệ nền pháp chế Xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, được Đảng, Nhà nước và ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, điển hình như:

- Năm 2018, đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng III” do có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2012-2016.

- Từ năm 2015-2019, đơn vị được ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua như: “Cờ thi đua dẫn đầu Khối” năm 2016; được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng công nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc" vào các năm 2015, 2016, 2018, 2019…

Ghi sâu lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tập thể đơn vị luôn gắn chặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ với xây dựng các phòng trào thi đua, đề ra nhiều biện pháp thiết thực, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phát động như: Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và nhiều phong trào thi đua khác hướng đến Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND… cũng như nhiều Bằng khen, Giấy khen trong các phong trào thi đua và văn hóa, thể dục, thể thao tại địa phương.

Với những thành tích nổi bật đã được Đảng, Nhà nước và ngành ghi nhận, vừa qua tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020 do Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng tổ chức, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã được suy tôn là tập thể và 01 cá nhân điển hình tiên tiến do có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua trong 5 năm qua.

Tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn và 01 cá nhân được công nhận “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015-2019

Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện có tốt nhiệm vụ chính trị địa phương đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm giáo dục, tuyên truyền ý thức pháp luật đối với người dân; đồng thời tham mưu, tư vấn cho chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải tỏa, cưỡng chế thu hồi đất, gắn hoạt động công tác ngành với việc các phong trào thi đua do địa phương phát động và đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu như:

- Năm 2016, đơn vị được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và năm 2018, 2019, được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Khối thi đua.

- Năm 2019, Chi bộ được Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn công nhận là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; được Ban Chấp hành Đảng bộ quận tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen có thành tích tốt trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Từ năm 2015 đến năm 2019, năm nào đơn vị cũng được UBND quận Ngũ Hành Sơn tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của quận.

Cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

Các kết quả đã đạt được là nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện các nhiệm vụ công tác gắn với thực hiện các phong trào thi đua của ngành và của địa phương, qua đó đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào nhằm tạo động lực để không ngừng nâng cao chất lượng công tác. Do đó, trong những năm vừa qua, tập thể công chức Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã đẩy mạnh các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới; gắn liền với việc đổi mới, cải tiến phương thức làm việc và cải cách hành chính, công vụ nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ năng lực chuyên môn; rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, tích cực sáng tạo, tận tụy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của từng cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị.

Tập thể công chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

Qua công tác tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đơn vị đã rút ra một số bài học kinh nhiệm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ tập thể Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng; sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn quận. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phải gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Thứ hai, triển khai các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành và của địa phương. Coi công tác thi đua là tiêu chí để xếp loại, phân loại công chức, người lao động hàng năm qua đó tạo động lực và khuyến khích công chức, người lao động thi đua lập thành tích tốt trong công tác. Mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua và xây dựng điển hình tiên tiến. 

Thứ ba, tập thể đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm. Tích cực tham gia và phát động các phong trào thi đua tại đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của đơn vị; gắn công tác thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ công tác trọng tâm, công tác phối hợp và các khâu đột phá.

Tin rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của ngành cấp trên cùng với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo công chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nói riêng và toàn thể công chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng nói chung, chắc chắn phong trào thi đua yêu nước sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức năng mà Đảng và ngành đã giao phó.

 Anh Tuấn - VKSND quận Ngũ Hành Sơn