menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Thường trực HĐND quận làm việc với VKSND quận về công tác thi hành pháp luật trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2020
Đăng ngày 29-06-2020 08:33

Thực hiện Kế hoạch số 576/KH-HĐND ngày 07/02/2020 của Thường trực HĐND quận về việc Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020 để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND quận. Ngày 23/6/2020, Thường trực HĐND quận có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ về công tác thi hành pháp luật trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh - Viện trưởng thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, báo cáo để Thường trực HĐND quận nắm rõ được tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận và những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020.

Đặc biệt, thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đơn vị cũng đề xuất, kiến nghị đến HĐND quận các biện pháp nhằm bảo đảm tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội như: Công tác tuyên truyền pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát các tụ điểm dễ phát sinh tội phạm, tăng cường công tác hòa giải đối thoại trong nhân dân … và các biện pháp hữu hiệu khác.

Tại buổi giám sát, đồng chí Đinh Thanh - Phó chủ tịch HĐND quận thay mặt Thường trực HĐND quận nhận xét, đánh giá cao kết quả đạt được của VKSND quận Cẩm Lệ trong việc giữ gìn, đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn quận, về công tác phối hợp liên ngành tư pháp… Đặc biệt trong công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng chí cũng đã trân trọng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của VKSND quận đồng thời xem xét để đưa vào phương hướng hoạt động của HĐND quận trình kỳ họp thứ 11 HĐND quận sắp tới.

Huỳnh Thanh Hòa - VKSND quận Cẩm Lệ