menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Công đoàn VKSND quận - Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Đăng ngày 09-07-2020 03:54

Dưới sự lãnh đạo, quan tâm của Chi bộ và Liên đoàn Lao động quận, trong những năm vừa qua, Công đoàn cơ sở Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn đã khắc phục mọi khó khăn, có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên đơn vị.

Ban Chấp hành công đoàn phối hợp với lãnh đạo Viện thực hiện tốt việc tuyên truyền, bồi dưỡng tư tưởng, lý luận chính trị, vận động đoàn viên, công chức và người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Các hoạt động thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, thai sản, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái được thực hiện thường xuyên. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên công đoàn được triển khai với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: Tổ chức tham quan du lịch, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, chúc mừng nữ đoàn viên nhân các ngày kỷ niệm…

Một số hoạt động của công đoàn Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn

Ngoài ra, công đoàn đơn vị còn khuyến khích, động viên đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm, có nhiều đoàn viên chủ động, sáng tạo đề ra nhiều sáng kiến trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, đạt nhiều danh hiệu thi đua như Chiến sỹ thi đua ngành, chiến sỹ thi đua cơ sở…

Đoàn viên công đoàn đơn vị đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hội nghị Điển hình tiên tiến gia đoạn 2015-2020

Với những thành tích đạt được, Công đoàn cơ sở Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn là một trong 14 tập thể vinh dự được Liên đoàn Lao động quận biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động quận lần thứ IV. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Công đoàn cơ sở Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn trong những năm vừa qua.

             Nguyễn Thị Hòa - VKSND quận Ngũ Hành Sơn