menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19
Đăng ngày 01-08-2020 10:03

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường, đặc biệt đã phát sinh ca bệnh số 416 dương tính với SARS-COV-2 sinh sống trên địa bàn quận Liên Chiểu, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã chủ động hợp đơn vị, thông báo, quán triệt các văn bản chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ngay sau khi xác định có trường hợp mắc bệnh tại địa bàn, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên.

Qua đó, ngày 27/7/2020, đơn vị đã tiến hành họp cơ quan, quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố gồm: Công văn số: 4502-CV/TU ngày 25/7/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về việc chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số: 4869/UNBD-SYT ngày 25/7/2020 của Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; Thông báo số: 492/TB-VKS-VP ngày 26/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, đơn vị đã thực hiện các biện pháp sau:

- Trang bị các trang thiết bị y tế như: Khẩu trang y tế, nước rửa tay, cồn sát khuẩn…để công chức, người lao động trong đơn vị cũng như các cá nhân, tổ chức đến đơn vị liên hệ công tác tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh; thay đổi khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên màn hình đèn led của đơn vị.

- Yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân đến liên hệ công tác phải đeo khẩu trang, thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn đúng quy định.

-  Phân công hợp lý công chức làm việc tại cơ quan và làm việc tại nhà đảm bảo nguyên tắc vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo yêu cầu xử lý thông suốt các hoạt động nghiệp vụ theo Kế hoạch công tác và quy định của Ngành; yêu cầu toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện ngay việc đăng nhập và cung cấp thông tin y tế vào các ứng dụng BlusZone và NCOVI hoặc trực tiếp khai báo y tế tại cơ sở y tế xã, phường theo quy định.

- Đơn vị cũng tăng cường công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh, Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp thường xuyên dọn vệ sinh đơn vị, phòng làm việc và xung quanh nhằm chống nguy cơ ủ bệnh, lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 416 dương tính với SARS-COV-2 sinh sống tại địa bàn quận Liên Chiểu, qua phối hợp, rà soát với các cơ quan chức năng trên địa bàn, ngay trong ngày 27/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã tạm thời cho 03 công chức được làm việc từ xa, khai báo y tế và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Do địa bàn quận Liên Chiểu nằm trong vùng phát sinh dịch bệnh và diễn biến hiện tại rất khó lường, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã tiến hành các nguyên tắc bảo đảm các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh gửi báo cáo tới Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và xin ý kiến về việc hạn chế tiếp công dân tại trụ sở đơn vị, nhận đơn qua đường bưu điện.

Đức Thắng – VKSND Q. Liên Chiểu