menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn quận
Đăng ngày 01-08-2020 10:28

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận diễn biến khá phức tạp, tội phạm gia tăng. Xác định nhiệm vụ đặt ra với yêu cầu khá lớn, Viện Kiểm sát nhân nhân quận Cẩm Lệ đã tập trung thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 6/2020, đơn vị đã thụ lý kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đối với 420 tin báo, tố giác tội phạm; kiểm sát điều tra 319 vụ /591 bị can; Viện kiểm sát đã truy tố 305 vụ/ 569 bị can.

Tỷ lệ giải quyết án hằng năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động kiểm sát việc khởi tố, không khởi tố vụ án được tiến hành chặt chẽ, 100% vụ án được kiểm sát điều tra và đề ra yêu cầu điều tra ngay từ đầu, không để xảy ra sai sót. Viện kiểm sát đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Toà án cùng cấp, đưa ra giải quyết 21 vụ án trọng điểm nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phối hợp cùng Cơ quan điều tra, Toà án cùng cấp quyết định áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết 04 vụ án. Không có trường hợp đình chỉ điều tra đối với bị can do không phạm tội; không có trường hợp nào VKS truy tố, Toà tuyên không phạm tội.

Viện kiểm sát thực hiện tốt vai trò chủ trì trong việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục THADS, Thanh tra, Chi cục Thuế, Quản lý thị trường) trong tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận. Trên cơ sở Quy chế phối hợp liên ngành giữa ba cơ quan Công an- Viện kiểm sát- Tòa án trong công tác giải quyết án hình sự thường xuyên tăng cường; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, và xét xử. Các hoạt động tố tụng hình sự được đảm bảo; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên…

Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được chú trọng và tăng cường. Không có trường hợp nào bắt, tạm giữ, tạm giam trái pháp luật; duy trì tốt công tác phối hợp với MTTQVN quận trong việc kiểm sát nhà Tạm giữCông an quận. Phối hợp chặt chẽ với Toà án, Công an đưa ra thi hành các bị án phạt tù có thời hạn theo đúng quy định, phối hợp với Công an và chính quyền địa phương quản lý tốt số bị án được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ.

Công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, được đơn vị chú trọng, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thông báo thụ lý và kiểm sát các bản án, quyết định của Toà án cùng cấp. Tập trung kiểm sát 100%  thông báo thụ lý và kiểm sát 100% các bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự của Toà án; tham gia 100% phiên họp giải quyết việc dân sự và phiên tòa theo quy định.  Phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp ở địa phương.

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự được tiến hành chặt chẽ, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; trong việc tổ chức thi hành những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhất là đối với những vụ án phức tạp cần phải tổ chức cưỡng chế. Hằng năm, tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận, phúc tra các kháng, kiến nghị, các yêu cầu ban hành những năm trước đó.

Trong công tác kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, đơn vị đã tổ chức tốt việc tiếp công dân, theo dõi, phân loại xử lý kịp thời các đơn gửi đến Viện kiểm sát.

Cùng với sự phát triển chung của thành phố trong thời gian đến, quận Cẩm Lệ sẽ là địa bàn ngày càng được đầu tư và phát triển trên nhiều lĩnh vực, dự báo tình hình ANCT-TTATXH sẽ có những diễn biến phức tạp. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cho các Cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn quận phải có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và quyết tâm cao trong đấu tranh, giữ gìn ổn định, đảm bảo ANTTTXH. Trong đó, Viện kiểm sát phải thể hiện vai trò chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đưa ra các giải pháp nhằm từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, làm tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn quận.

Chu Thị Mai Phương - VKSND quận Cẩm Lệ